Vad är församlingsdisciplin?

Vad är församlingsdisciplin?

  • Församlingsdisciplin är den handling genom vilken församlingen konfronterar någon på grund av synd och kallar personen till omvändelse. Om en bekännande kristen vägrar att vända om kommer församlingen att utesluta honom eller henne från att vara medlem i församlingen. På grund av den allvarliga synd som personen vägrar att ge upp får han eller hon inte heller delta i Herrens måltid. I bredare bemärkelse är församlingsdisciplin allt som en församling gör för att hjälpa sina medlemmar att sträva efter helighet och kämpa mot synd. Förkunnelse, undervisning, bön, gemensam tillbedjan, relationer där man står ansvarig inför andra och gudfruktig tillsyn av pastorer och äldste är alla former av disciplin.
  • Ibland gör människor skillnad mellan dessa två typer av disciplin genom att kalla den förra för ”korrigerande disciplin” och den senare för ”formande disciplin”.
  • Korrigerande: Nya testamentet befaller och framställer korrigerande disciplin i texter som Matteusevangeliet 18:15-17,1 Korintierbrevet 5:1–13, 2 Korintierbrevet 2:6 och 2 Tessalonikerbrevet 3:6–15.
  • Formande: Nya testamentet talar om formande disciplin i otaliga texter som handlar om att eftersträva helighet och bygga upp varandra i tron, som Efesierbrevet 4:11–32 och Filipperbrevet 2:1–18. Faktum är att vi skulle kunna betrakta de nytestamentliga breven som exempel på formande disciplin, eftersom apostlarna skrev till församlingarna för att hjälpa dem i vad de skulle tro och hur de skulle leva.

En del av detta material är hämtat från En sund församling steg för steg av Mark Dever, sidan 100.

Copyright 2021 9Marks. Used by permission. Website: www.9Marks.org