Vad är icke-förhandlingsbart för Evangeliet? (svensk text)

Ligon Duncan förklarar vad som är icke-förhandlingsbart för Evangeliet.

 

 

VAD ÄR ICKE-FÖRHANDLINGSBART FÖR EVANGELIET?
Evangeliet säger att Gud älskar och frälser mig på bekostnad av Sin Son.
Om jag ska förstå Evangeliet, måste jag förstå att Gud är min Skapare-
-och att jag ska svara inför Honom. Jag måste förstå mig själv och min synd.
Trots att Gud har skapat mig och gett mig allt jag har, har jag gjort uppror-
-och valt att tillbe mig själv, mina egna begär, och gå min egen väg istället-
-för att omfamna Honom som min största glädje och tillfredsställelse i livet.
På grund av detta sker det inte bara ett personligt, horisontellt sönderfall-
-i förhållande till andra, utan jag är också skild från Honom. Hans vrede vilar-
-över mig och jag är främmande för Honom.
Den enda lösningen på detta är Guds nåd i Kristus Jesus.
Gud förbarmar Sig över mig och tar initiativet att komma till mig, trots att-
-det är jag som gjort orätt gentemot Honom. Detta måste Han göra på bekostnad av-
-Sin Son. Han är ju fullkomligt rättvis och sopar inte min synd under mattan.
Han går till rätta med synden, och det gör Han i Sin Son.
Herren Jesus Kristus tar frivilligt min plats och blir fördömd i mitt ställe.
Han lever det liv jag inte kan leva, lider den död jag borde ha dött.
Detta gör Han i mitt ställe, och alla fördelar Han förtjänat räknas mig tillgodo.
Hans rättfärdighet tillräknas mig – min synd tillräknas Honom.
Evangeliet bejakar alltså vad Bibeln lär om Gud: Han är min Skapare; vad den lär-
-om min synd, om nåden och rättfärdiggörelsen och tillräknandet.
Sedan innehåller Evangeliet också hur jag ska gensvara på dessa sanningar.
Jag måste omvända mig från min synd och fly till Frälsaren, och jag måste tro-
-på Honom, förtrösta på Honom.
Jag måste tro på Hans löftesord, sätta min tilltro till Honom som person-
-och omfamna Honom till frälsning. Jag måste lita på Honom, bara Honom.
Inte på någonting gott i mig själv, ingenting som jag förtjänat, utan helt enkelt-
-vad som blivit köpt åt mig genom Hans blod. Allt detta är väsentligt för att-
-få en korrekt förståelse av Evangeliet. Allt detta är viktigt, även inom-
-vår evangeliska kristenhet idag. Om vi vill hjälpa församlingen behöver vi åter-
-se och bekräfta en fullständigare biblisk förståelse av Evangeliet.