Vad är omvändelse?

Vad är omvändelse?

Omvändelse är en U-sväng i en persons liv. Det är att med hela sin person vända sig bort från synd, och till Kristus för frälsning. Från avgudadyrkan till gudsdyrkan. Från självrättfärdiggörelse till Kristi rättfärdiggörelse. Från självstyre till att låta Gud regera i ens liv. Omvändelse är det som händer när Gud uppväcker dem som är andligt döda och gör det möjligt för dem att vända sig bort från sina synder och sätta sin tro till Kristus.

• När Jesus kallar oss till att bekänna och vända oss bort från vår synd och tro, då kallar han oss till omvändelse. Det medför radikala förändringar i vad vi tror och hur vi handlar (Mark 1:15).
• När Jesus kallar oss att ta upp vårt kors och följa honom, då kallar han oss till omvändelse (Luk 9:23).
• För att vi ska kunna omvända oss måste Gud ge oss nytt liv, nya hjärtan och tro (Ef 2:1; Rom 6:17; Kol 2:13; Hes 36:26; Ef 2:8; 2 Tim 2:25).

Omvändelse är inte

1. En engångsföreteelse utan några följder för hur vi lever. Omvändelse sker vid ett bestämt tillfälle och är ett ögonblick av radikal förändring. Livet bör därefter se annorlunda ut. En ny kamp tar sin början.
2. En resa utan mål. Omvändelse kan för vissa föregås av en lång process, men innebär alltid ett överlåtet beslut att vända sig bort från synd och förtrösta på Kristus. Detta är det direkta resultatet av att Gud har gett nytt liv till en andligt död syndare.
3. Valfritt. Apg 17:30 säger att Gud befaller alla människor överallt att omvända sig. Omvändelse kan aldrig tvingas fram, men är absolut nödvändigt för att man ska kunna bli frälst.
4. En konversation. Medan kristna borde dela med sig av evangeliet med ödmjukhet är vårt mål inte bara ett trevligt tankeutbyte. Vi måste kalla alla till att omvända sig från sin synd och förtrösta på Kristus för sin frälsning.
5. Att rabbla upp en föreskriven bön. Omvändelse involverar helt klart bön, men vi måste vara försiktiga så att vi inte frestar människor att sätta sin förtröstan till en viss kombination av ord.

(Detta material är huvudsakligen hämtat från Brad Wheelers artikel “One of the Dirtiest Words Today: C——-n”)

Copyright 2020 9Marks. Used by permission.
Website: www.9Marks.org