Vad är syftena med Herrens nattvard (svensk text)

Mike Bullmore svarar på frågan: Vad är syftena med Herrens nattvard.

 

 

VAD ÄR SYFTENA MED HERRENS NATTVARD?
Syftena med Herrens nattvard är: främst, att visa på vår Herres död.
Vi håller dessa dyrbara symboler – det brutna brödet som symboliserar Kristi kropp-
-som utgivits för oss, och bägaren som står för det utgjutna blodet.
Främst är den alltså en referens till Kristi död.
Paulus undervisar mest utförligt om Herrens nattvard i 1 Kor 11-
-och ger mycket praktisk rådgivning i hur detta ska ske i församlingen, men-
-han talar också om vad Herrens nattvard har för syften.
Huvudsyftet är förkunnelsen: “Gör detta till minne av mig.”
Och: “Så ofta ni gör det, förkunnar ni Herrens död.”
Huvudsyftet är alltså att förkunna Evangeliet – men inte för icke-troende, utan-
-vi får tillfället som troende att samlas och förkunna Evangeliet för oss själva.
Men det är inte bara en förkunnelse av Herrens död, utan vi ser också framåt-
-i Herrens nattvard. “…förkunnar ni Herrens död till dess Han kommer.”
Där tar han upp vad Jesus talade om under den sista måltiden:
“Jag kommer inte äta detta igen förrän jag äter igen med er i himmelriket.”
Vi ser alltså tillbaka till Kristi död, men också fram emot vad Kristi död-
-köpte för oss. Hans löfte om liv i Guds närvaro.
Alltså: förkunnelse, förväntan; men vad vi inte får glömma är också nuet.
Det här står i 1 Kor 10, där Paulus talar om gemenskap, deltagande med Herren.
Det är inte en mystisk “kommunion” – utan gemenskap med Gud i Kristus.
En upplevelse av vad Kristus köpte för oss – denna intima familjemåltids-
-gemenskap med Gud.
Det här är vad nattvarden i huvudsak syftar till.
Men Paulus lägger till en viktig sak i 1 Kor 10. Vår enhet.
“Brödet som vi bryter … det är ett bröd.” Här talar han om kroppens enhet.
Dess funktion är inte endast att visa på Kristi död, utan också enheten-
-i vad Kristus köpte: Kristi kropp. Vi äter tillsammans.
Dessa är syftena med Herrens nattvard.