Vad är The Gospel Coalition?

Här ges en kort introduktion till vår samarbetspartner The Gospel Coalition.

Vi finns för att främja evangeliecentrerad verksamhet till nästa generation.
Vi är några pastorer som vill rätt definiera evangeliet—och sprida det.
Vi vill inte bli en verksamhet som står över och styr allting–
–eller ett samfund. Vi vill inte ta företrädet från den lokala församlingen.
Vi är bara några kristna ledare som vill tjäna församlingen.
Evangelikalismen har urartat till en samling med minsta gemensamma nämnare.
Den har blivit förälskad i kommersialism, trender, samhällsfrågor–
–och annat som lett bort från evangeliet.
Evangelikalismen lider av en identitetskris.
Vi tror att kristna bör definieras utifrån de övertygelser som utgör evangeliets kärna.
Detta handlar om frågor av högsta vikt.
Hela världen hungrar efter att församlingen ska sätta evangeliet i centrum–
–av förkunnelse, undervisning, liv och tillbedjan.
Vi längtar efter att se evangeliet i centrum av den kristna tron.
Vi är olika i våra ledarskap men enade för att nå samma mål.