Vad har församlingsmedlemsskap med kärlek att göra

Mark Dever diskuterar hur församlingsmedlemskap kan visa hur vi är på att visa kärlek, samt lära oss om att visa kärlek till andra kristna.