Vad innebär det att leva som kristen? (Video från Logia)

Vad betyder det att vara kristen? Hur lever en kristen? Det finns många sätt man skulle kunna svara på det. Här är ett försök att sammanfatta vad det innebär att leva som kristen.