Fråga 7: Vad kräver Guds lag? | Evangeliekatekesen

Personlig, fullkomlig och ständig lydnad; att vi älskar Gud av hela vårt hjärta, själ, förstånd och kraft och att vi älskar vår nästa som oss själva. Vi ska aldrig göra det Gud förbjuder och vi ska alltid göra det som Gud befaller.

På frågan: “Vad kräver Guds lag?” Är det korta svaret: “Fullkomlig lydnad.”
Detta kan låta skrämmande, men vi måste förstå sammanhanget.
Lagen gavs i samband med nåden.
Gud räddade först Israel från Egypten, tog dem till Sinai och förklarade:
“Om ni lyder mig och mitt förbund, ska jag vara er Gud och ni mina barn.”
Så det är Lagens sammanhang, och den perfekta lydnaden som Lagen kräver–
–är ett gensvar till att Gud frälst en. Det innebär helhjärtad överlåtelse.
Sättet som Gamla Testamentet uttrycker det är:
“Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, förstånd, och kraft.”
Så man ska gensvara helhjärtat till den Gud som räddat en.
Det är ett gensvar i tro—en kärlek som också flödar över till medmänniskan.
Men problemet i Gamla Förbundet var att Guds folk inte kunde lyda.
Men de goda nyheterna var att ett nytt förbund utlovades–
–där Gud skulle omskära folkets hjärtan.
Med andra ord, i Jeremia 31, säger Gud att–
Han skulle skriva Lagen på deras hjärtan.
Hesekiel 36 förklarar vidare och säger:
Jag ska ta bort stenhjärtat ur er och ge er ett hjärta av kött.
Jag skall lägga min Ande i er och göra så att ni följer mina stadgar.
Så Evangeliets goda nyheter är att under det Nya Förbundet genom Jesus–
–får vi kraft att lyda Guds Lag.
Det är inte själva buden som upprättar en relation med Gud.
Lydnad är vårt gensvar till Gud. Ett kärleksfullt gensvar i tro.
Gud har frälst oss i Jesus Kristus–
–och vi gensvarar genom att förtrösta på Honom i kärleksfull lydnad.

Matt 22:37-40

Han svarade: Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.