Vad menas med framgång i kristet arbete? Hur kan den mätas?

Vad menas med framgång i kristet arbete? Hur kan den mätas?

Svar

Det är en svår fråga eftersom den innehåller konkurrerande principer.

  1. Mäta det övernaturliga? Övernaturlig frukt går inte alltid att mäta.
  2. Framgång är detsamma som trofasthet. Ett av våra viktigaste kriterier för framgång borde vara att en person troget predikar Guds ord och lever ett liv som stämmer överens med det.
  3. Inte bara antal. Hur många människor som kommer till församlingen är inte det enda som räknas, utan istället hur mycket medlemmarna växer i helighet, hur många ledare som fostras fram, hur många medlemmar som åker ut på missionsfälten och så vidare. Sådana faktorer är mycket värdefullare och mer komplexa och är ofta bättre på att mäta trofastheten och framgången i en persons församlingstjänst.
  4. Framgång syns inte alltid. En trogen och ”framgångsrik” tjänst kanske inte leder till uppenbar och omedelbar frukt. Adoniram Judson såg inte en enda omvändelse på sju år. Dessutom kan omedelbara framsteg visa sig vara väldigt missvisande på längre sikt (Matt 13:1–23). Och hur mycket ”frukt” fick profeten Jeremia se?
  5. Vi får likväl inte räkna bort synlig frukt. Gud ger olika gåvor till olika människor. Det är fullt möjligt för någon att arbeta troget med något som personen ifråga egentligen inte har gåvan att göra. I ett sådant fall kommer den synliga frukten att bli liten, något man bör ta hänsyn till när man bedömer personens långsiktiga planer och stödet till honom/henne. Alla kristna bör inte be församlingen avsätta en del av dess inkomster för att stödja dem i heltidstjänst. När man gör en bedömning bör man även räkna in synlig frukt.
  6. Vad blir slutresultatet? Framgång i kristen tjänst handlar främst om trohet, men att ödmjukt och försiktigt utvärdera frukten av någons tjänst har också sin plats när man värderar framgång i tjänsten.

Copyright 2021 9Marks. Used by permission.
Website: www.9Marks.org