Vad menas med Guds suveränitet? Är jag en robot?

“Sanningen om Guds suveränitet och vårt ansvar är två samstämmiga sanningar. De är inte motsägelser. De går ihop och är inte två motstridiga sanningar.”

Ligon Duncan svarar på frågan: Vad menas med Guds suveränitet? Är jag en robot?

 

 

VAD MENAS MED GUDS SUVERÄNITET? ÄR JAG EN ROBOT?
Guds suveränitet betyder att Han härskar över precis allting.
Han härskar suveränt över skapelsen – hela skapelseordningen hålls samman-
-i och genom Honom. Han är suverän över människor och nationers historia.
Han dirigerar allt in i minsta detalj.
Betyder det att vi är robotar? Absolut inte.
Sanningen om Guds suveränitet och vårt ansvar är två samstämmiga sanningar.
De är inte motsägelser. De går ihop och är inte två motstridiga sanningar.
Jag har ett favoritexempel från Gamla testamentet och ett från Nya.
Vi har historien i slutet av Första kungaboken där Mika, en av de sista-
-profeterna som lever i Israel säger till Ahab att, om han går till-
-Ramot i Gilead för att strida mot sina fiender, kommer han att bli dödad.
Detta säger han efter att ha sett en syn från Herren om vad som skulle ske.
Läs gärna det stället, för den visar en fin kombination av Guds suveränitet-
-och människornas ansvar. Ahab försöker kringgå profetian genom att förklä-
-sig och låta Josafat uppträda som kung. Fiendesoldaterna försöker då-
-döda Josafat, för att de tror att han är Israels kung. Men så står det att-
-en viss man som spände sin båge och sköt på måfå, träffade Israels kung-
-i en fog på rustningen, så att han dog.
Det är ett vackert bibelställe som visar hur Guds suveräna försyn och-
-makt över hela situationen inte på något sätt omintetgjorde den-
-mänskliga friheten hos den man som bestämde sig för att skjuta pilen.
Båda saker samverkade. Det andra stället jag gärna pekar på-
-finns i Apostlagärningarna, mot slutet, där Paulus lider skeppsbrott.
Paulus har sagt till officeren att inte ta ut skeppet under vintern-
-för att det skulle kunna medföra stora förluster, och så hamnar de i-
-en storm och börjar kasta saker överbord. Men Herren säger till Paulus:
“Oroa dig inte, Jag har hört dina böner och ska rädda alla era liv.”
Paulus ertappar sedan sjömännen med att försöka smyga ifrån skeppet-
-och så talar han om detta för soldaterna. “Om de lämnar skeppet kommer”-
-“vi alla att dö.”
Paulus har fått veta av Herren att alla ska överleva, men ser sjömännen-
-redo att överge skeppet och säger åt soldaterna att om de lämnar kommer-
-alla att dö. Så soldaterna skär repen av båtarna så att de inte kan lämna.
Och mycket riktigt, överlever alla stormen och är tillsammans på stranden.
Här ser vi en fin kombination av Guds suveränitet och människans ansvar.
Paulus vet att Gud har allt under kontroll, men säger ändå till soldaterna-
-att skära av repen, annars dör alla.
Detta ser vi över hela Bibeln, utan omsvep.
Kanske det allra största exemplet finns i Apg 2 och 4 när Petrus säger-
-till folkskaran som samlats på pingstdagen och senare när de kristna ber-
-i kapitel fyra. De ser det faktum att onda människor gaddade ihop sig-
-för att döda Jesus från Nasaret på korset, och bejakar samtidigt att-
-allt detta skedde i enlighet med Guds suveräna bestämmelse.
“Israeliter, denne man som utsetts av Gud spikade ni fast med hjälp av”-
-“laglösa människor, vilket Gud fastställt och förutbestämt före all tid.”
Det ges ingen utläggning om hur detta kan ske på en och samma gång-
-endast en fantastiskt härlig sanning: att de var skyldiga till att-
-korsfästa Messias och att detta var Guds strategi för att frälsa-
-mänskligheten, före jordens grundläggning.
Gud är suverän – vi är ansvariga. Vi är inte robotar, utan våra handlingar-
-har betydelse. Detta för att Gud, i Sin suveränitet, utser medel-
-för att uppnå sina mål. Och mycket ofta är det våra val, våra önskningar-
-och våra handlingar som Gud använder för att uppnå Sin vilja.
Båda behövs.