Vad skulle vara annorlunda utan Jesu uppståndelse?

Rico Tice och Scott Oliphint pratar om vad Jesu uppståndelse har för betydelse för kristendomen, och att vårat hopp ligger i Jesu uppståndelse.

Vad skulle vara annorlunda utan Jesu uppståndelse?
Hur skulle världen vara annorlunda om Jesus inte hade uppstått från de döda?
Den största skillnaden, om Jesus inte hade uppstått från de döda,
är att det inte hade funnits något som helst hopp för folk.
Jag såg en bildekal för flera år sen vid ett trafikljus
som sa “Jag har gett upp hoppet och jag mår mycket bättre”.
Jag tänkte i början att det var roligt, men sen tänkte jag
“tänk att folk kan förstå att hopp i hoppet inte har något innehåll,
så det känns bättre att ge upp hoppet”.
Vad är hopp?
Det betyder att du har någon sorts visshet om framtiden.
Hur kan du ha det om det enda du har framför dig är döden?
Det enda sättet du kan ha det på,
för vi kommer alla att dö om inte Jesus kommer tillbaka,
det enda sätt du kan ha hopp är om någon har övervunnit döden.
Döden var det stora straffet, eller hur.
Det stora straffet för Adam och Evas synd
och det har kommit till oss alla som syndat mot Gud,
så vi förtjänar döden.
Men i Jesus har vi nytt liv eftersom
han är den som övervunnit den sista fienden.
Om du inte har den vissheten…
Jag kommer ihåg att innan jag var kristen
letade jag efter visshet på massor av ställen,
men jag kunde aldrig greppa det,
och när jag trodde jag hade det så försvann det som sand ur min hand.
När jag slutligen kom till Jesus och förstod
att det finns verklig visshet här eftersom Jesus lever,
Jesus som dog lever nu. Jag kommer ihåg att jag förstod existentiellt
att detta är det enda hopp som finns för någon i hela världen.
Scott, du pratar om det existentiellt och det är värdefullt för mig,
jag kommer ihåg att när min mamma dog på sjukhuset i Basingstoke
så sa jag “hejdå, jag älskar dig, jag kommer att träffa dig igen”.
Det var viktigare för mig än något annat i världen.
Men kan du förklara det här för mig?
Vi kan säga det här, men objektivt, vad är grunden för detta hopp,
för vi pratar om att ha detta hopp om han uppstått,
men hur kan vi vara säkra på att det hände?
Flera saker gör oss säkra.
För det första så har vi Skriften tillgänglig,
vi ser vad Jesus kom för att göra och Gud förkunnade från första synden
att det skulle komma en tid när han skulle ta hand om det.
Bara Gud kan ta hand om ruinen vi har tagit till hans skapelse.
Vi kan inte göra det för vi är fast under den.
Så Gud kan ta hand om det och gör det genom sin son.
På grund av det Jesus kom för att göra,
Jesus kom, levde ett lydigt liv, dog en lydig död,
så accepterade Gud honom som vår ställföreträdare.
Han blev det han inte var så att vi kan bli det vi inte är.
Han blev synd så att vi kan bli rättfärdiga i honom.
Det enda sätt det kan hända på är om Jesus levde ett perfekt liv,
dog en perfekt död och Gud uppväckte honom på tredje dagen.
Eftersom Gud uppväckte honom, som Paulus säger i 1 Kor 15:
De som är förenade med honom, han är den första frukten och vi kommer efter.
Eftersom han uppstod kan vi vara säkra på att vi kommer att uppstå.
Jag älskar den bilden, det är som att han är nålen som drar oss genom
och vi är tråden som följer efter.
Och Nya testamentet talar inte bara om hans uppståndelse från de döda,
för vilket det finns bra bevis.
Det talar om uppståndelsen från de döda.
Det var det som var så förvandlande, eller hur?
Det är helt rätt, Jesus uppstod så att vi kan uppstå,
Jesus accepterades så att vi kunde bli accepterade.
Han övervann inte bara döden,
han övervann synden, som gör oss till slavar, när han uppstod från de döda.
Utan det finns det inget hopp.
Jag älskar hur Bibeln bekräftar detta hopp, speciellt 1 Thess 4:13-14.
Det finns en parallellism.
Vi sörjer, men inte som de utan hopp,
sen är det “Jesus dog, Jesus uppstod, kristna dör, kristna uppstår”.
Så vi är bundna till honom i hans uppståndelse.
Det är helt rätt.
Vi kan säga det såhär Rico:
Om du inte har vissheten om vad Gud har sagt till oss
så är allt bara relativt vad vi än säger till varandra.
Vi kan inte existera på det horisontella planet!
Om jag pratar med dig och du med mig
måste något stiga över det!
Något måste stiga över vilka vi är för att ge oss detta hopp.
Berätta för mig Scott, för uppståndelsen är ett stort hopp,
men det är även en stor varning.
Hur är det en varning, frågan vi pratar om här är:
Hur skulle livet vara annorlunda om Jesus inte hade uppstått?
Det är en varning också, hur varnar uppståndelsen mänskligheten?
Ett sätt som det varnar mänskligheten på är att det inte finns någon poäng
i att sätta sitt hopp eller sina begär på något som är temporärt.
Paulus berättar att det eviga är vad som varar, inte det temporära.
Så om du fokuserar på dig själv eller något annat temporärt,
så är varningen att det inte kommer att vara,
precis som att vi inte kommer att vara
om inte och tills vi förenas med Jesus genom andlig tro.
Så varningen är att lita på Jesus, annars finns det inget hopp.
Men det är det vackra, det finns hopp för dig
för Jesus har gjort det han kom för att göra.
Jag gillar faktumet med varningen om domen också, i Apg 17:31,
en underbar vers om att han gett ett löfte om den kommande domen
och beviset är att han har uppväckt Jesus från de döda.
Så hur vet jag att jag ska dömas?
Jesus uppväcktes, och det är beviset på att du ska uppväckas.
Så uppståndelsen är ett stort hopp, men även en stor varning, eller hur?
Det är helt rätt, och även ett bra exempel,
Paulus är på torget och filosoferna blir arga på honom eftersom,
skriver Lukas, han predikade Jesus och uppståndelsen.
Så de tar honom till Areopagen och han pratar om hur majestätisk Gud är,
han behöver inget, han skapade människan, ger dig liv och andetag och allt
och Paulus går tillbaka till det som skapade problemet,
att Gud uppväckt en man från de döda som ska komma tillbaka och döma alla.
Det var precis vad Paulus ville att atenarna skulle förstå.
Perfekt, och där har vi det.
Han är ju skapararen, regenten och livsuppehållaren i de verserna
och därför kommer han döma oss.
han kommer säga “Kände du mig och har du fått dina synder förlåtna?”
Så uppståndelsen är absolut en nyckel till den kristna tron.
Har du någon sista kommentar innan vi avslutar?
Jag vill bara säga att om du inte har Jesus har du inget hopp,
men du kan ha Jesus genom att förtrösta på honom.

Publicerad med tillstånd av The Gospel Coalition.