Vad uppmuntrar Keller, Piper och Carson?

Vad uppmuntrar Tim Keller, John Piper och D. A. Carson mest när de talar med den kommande generationen församlingsledare?

 

 

Okej bröder, vi har fått lite frågor.
Den första frågan lyder: Vad gör oss mest uppmuntrade-
-när vi talar med den kommande generationen yngre församlingsledare?
Lojaliteten till Bibeln berör mig mest.
Så många ungdomar som kommer efter oss älskar Bibeln-
-och är överlåtna till att följa vad som står, de följer inte strömmen.
Lojaliteten till Bibeln medför åtaganden som uppmuntrar mig!
Lojaliteten till en suverän Gud. Det är spännande hur tusentals människor-
-är så entusiastiska över Guds suveränitet. Detta går emot kulturen.
Att tro att Gud är suverän, bestämmer över mig, att jag ska underordna mig.
Han frälste mig, jag frälste inte mig själv… det är så oamerikanskt!
De måste därför ha lärt sig detta av Gud.
Detta tycker jag är spännande. De följer Ordet till lydnad under Guds-
-suveräna nåd.
Allting ligger under detta, men på detta följer även-
-en attityd som vill bli lärd och vägledd i Bibeln-
-och historisk kristen tro, och hur man tjänar.
För ca 20 år sedan var det en annan våg som kom.
De unga sa: “Maka på dig så ska jag visa hur man gör.”
Idag tänker de inte så.
De säger: “Visa oss, ta oss med, be med oss, lär oss.”
Detta visar på en mognad som inte heller är typiskt amerikansk.
Det finns en kristen ödmjukhet i det, och med detta kommer även en sorts…
…villighet, iver att ha en Kalebs ande: “Ge mig detta berg.”
Man planterar mångkulturella församlingar och intresserar sig för-
-den muslimska världen.
Fler blir intresserade av svårare områden. Man söker inte det lättaste.
Det är imponerande och väldigt uppmuntrande.
Du får också svara på frågan…
Jag håller med er båda. Ni vet att jag har ett hjärta för storstäder.
Jag ser många fler unga människor som är villiga att verka i storstäder.
Men när jag först hörde frågan tänkte jag: “Vilken del av generationen?”
Som med alla generationer ser jag en grupp unga ledare-
-som är lite arga över hur ortodoxin var förr, och de mixtrar med det.
Jag ser även de som reagerar emot kulturen och dessa…
Enligt 1 Petr 2:11-12 bör vi vara både stötande och tilldragande.
Om vi lever som vi bör som kristna blir en del dragna till Guds ära.
Men vi kommer alltid bli förföljda också.
Vissa unga ledare vill endast attrahera och aldrig väcka anstöt.
Andra nöjer sig med att vara stötande och bryr sig inte-
-om att vara attraktiva.
Men jag blir uppmuntrad av de som både vill vara stötande och tilldragande.
De är helt enkelt trogna Bibeln och låter det bli som det blir.
De vet att om de är trogna Bibeln är detta vad som händer.
De kommer vinna en del och se omvändelser, samtidigt blir det motstånd.
Jag uppfattade inte att frågan var: “Hur är denna generation?”
Du svarade mer på den frågan. Generationen är blandad.
Frågan vi fick var: “Vad blir du uppmuntrad av i denna generation?”
Jag menar att jag inte enbart är uppmuntrad av hela generationen…
Jag är glad att ni båda var så optimistiska.
Jag är glad att du kom och gav jämvikt igen.
Låt oss hålla oss till det positiva en stund. Vad mer ser vi som gläder oss?
Jag började med Bibeln, för Bibeln bär mycket motkulturell frukt.
Du nämnde rasfrågor. Det är en märkvärdig sak i vår reformerta ankdamm.
Det finns så många ungdomar som bryr sig om detta och går emot rasismen.
Både den för 300 år sedan, 30 år sedan och idag med nazistgrupper.
Så denna bit är verkligen värmande.
Detta är även den mest multietniska kommande generationen kyrkoledare-
-i Amerika någonsin. I New York ser jag detta påtagligt.
Församlingarna i stan är fulla av fina, unga spirande kristna ledare-
-och en minoritet av dem är vita. Det är en stor uppmuntran.
När jag tänker på de bibeltrogna, motkulturella sakerna…
Hur många vill verkligen ge allt för att sprida Evangeliet bland folken?
Både närområdet och folken. Du nämnde storstäder. Dessa är inte lätta!
Det är aldrig lätt att predika Evangeliet, men storstäder är unikt svåra.
Storstäder där de inte talar ens språk eller äter samma mat-
-där en helt främmande världsbild dominerar, som islam eller hinduism.
Så många tusentals vill ha hjälp att komma dit och ge sitt liv där.
När jag gick i college fanns det små missionsgrupper här och där-
-men detta är i större skala. Detta gläder mig något så enormt!