Var och en som tror förklaras rättfärdig (Charles Spurgeon)

Var och en som tror förklaras rättfärdig (Charles Spurgeon)

Var och en som tror förklaras rättfärdig.
Apg 13:39

Den som tror på Kristus tar emot rättfärdiggörelsen här och nu. Tron ger inte denna frukt undan för undan, utan nu på en gång. Eftersom rättfärdiggörelsen är resultatet av tron, ges den till en själ i samma stund som den sluter sig till Kristus och tar emot Honom som sitt allt. Är de som står inför Guds tron rättfärdiggjorda nu? Ja, och det är vi med, lika sant och klart rättfärdiggjorda som de som går i vitt och sjunger melodiska lovsånger till himmelska harpor.

Rövaren på korset blev rättfärdiggjord i samma ögonblick som han vände sin blick i tro till Jesus; och Paulus i hög ålder efter många år i tjänsten, var inte mer rättfärdig än rövaren som inte tjänat alls. Vi är idag upptagna i den Älskade, idag avlösta från synden, idag frikända inför Guds skrank. Åh! vilken hänryckande tanke! Det finns vissa klasar från Druvdalen som vi inte kommer kunna samla in förrän vi äntrar himlen; men detta är en gren som hänger över muren.

Detta är inte som landets korn, som vi inte får äta förrän vi gått över Jordan; utan det är en del av mannat i öknen, en ranson av vår dagliga näring som Gud förser oss med i vårt strövande hit och dit. Vi är nu, redan nu, förlåtna; redan nu är våra synder avlägsnade; redan nu står vi inför Gud, mottagna, som om vi aldrig varit skyldiga. ”Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.” Det finns ingen synd nedskriven mot någon av Guds folk i Hans bok, inte ens i detta nu.

Vem vågar väcka något åtal mot dem? Det finns varken fläck eller skrynkla eller någonting annat kvar på någon enda troende när det gäller rättfärdiggörelsen inför hela jordens Domare. Låt förmånen vi åtnjuter i nuet väcka oss inför de plikter vi har i nuet, och låt oss nu, så långt livet räcker, offra allt och själv låta oss offras för vår ljuvlige Herre Jesus.