Värdet av föräldrar som ber: En tonårings perspektiv

Värdet av föräldrar som ber: En tonårings perspektiv

Redaktörens kommentar:
Emma Kruger tar examen från highschool senare i år. Artikeln är en bearbetning av hennes förord till 5 Things to Pray for Your Kids: Prayers that Change Things for the Next Generation av Melissa Kruger.

Min mamma sa en gång att bön är som att lära sig ett annat språk. Om du växte upp med föräldrar som regelbundet bad hemma skulle det kännas naturligt – som ett modersmål. Men om man väntade skulle det bli svårare att lära sig. Du hade absolut kunnat lära dig be men det skulle ta längre tid innan det kändes naturligt. Det kan kännas främmande eller konstigt och lite obekvämt i början.

Eftersom jag växte upp med föräldrar som bad kan jag själv vittna om att bön känns naturligt när man som barn är omgiven av den. Redan som liten fick jag lära mig vad bön är och hur man ska be. Jag bad tillsammans med andra i kyrkan, i skolan, vid måltider och tillsammans med familjen. Bönen var alltid som en del av mig själv och kändes som en naturlig del av livet.

När jag ser tillbaka på 18 års lärande och växande i bön förstår jag vilken effekt mina föräldrars bön för och tillsammans med mig har haft. Genom deras ledning har jag inte bara fått se bönens hur och varför, utan också den fantastiska kristna gemenskap som uppstår ur den.

Att lära genom exempel

Mina föräldrar gav mig inga lektioner i hur man ber. Det fanns ingen bruksanvisning, inga instruktionsfilmer eller föreläsningar. Jag lärde mig helt enkelt genom att se dem be varje dag. Genom deras exempel kunde jag ännu mer förstå vikten av gemensam och personlig bön.

Varje kväll satt pappa vid min säng och läste en bibelberättelse och bad med mina syskon och mig. Varje morgon när jag kom ner för att gå till skolan såg jag mamma avsluta sin personliga andakt med att skriva ner sina böner till Herren. Eftersom mina föräldrar bad med mig verkade det aldrig konstigt eller främmande. Jag har aldrig känt mig obekväm när det gäller bön eftersom de gjorde den till en så naturlig del av mitt liv.

På samma sätt kände jag mig aldrig osäker på hur man talar med Gud. Genom att jag varje morgon såg min mamma vara ensam med Herren började jag prioritera tiden på samma sätt och förstod hur viktigt det var. Precis som mamma började jag skriva ner mina böner och allt medan jag växte förstod jag mer vem Gud är och därigenom även bättre vad bön är. Gud är min Far, min Kung, min Vän. Jag såg honom som omtänksam och kärleksfull i det som var jobbigt, men också som Herre och Kung över mitt liv. Tillsammans gav dessa sanningar mig tröst och frid och en växande kärlek till min Skapare.

Bedjande gemenskap

Mina föräldrars exempel lärde mig vad jag skall leta efter i en kristen gemenskap, särskilt när jag nu förbereder mig för att gå på college.

Bön är en väsentlig del av deras umgänge. Båda mina föräldrar har varit involverade i ”bönetriader” i vår församling (en grupp på tre personer som regelbundet ber tillsammans), och jag har provat samma typ av gemenskap med mina highschoolvänner.

Genom att se mina föräldrar be för dem som lider började jag dessutom förstå hur viktigt det är med kristen gemenskap, särskilt under livets svåra prövningar. När jag nu förbereder mig för college letar jag efter samma slags bönegemenskap och omsorg som mina föräldrar har visat mig. Jag önskar mig en församling som värdesätter bön som en del av sin mission. Jag skulle vilja ha en skolledning som uppmuntrar oss att be. Mest av allt vill jag ha vänner som bryr sig om bön och som vill vandra tillsammans i ett liv i bön.

Bön är en viktig del av vandringen med Gud. Jag har sett vilken gemenskap den skapar och hur den stärker tron. Mina föräldrar har troget uppmuntrat mig i detta. Jag kommer alltid att vara tacksam för hur de undervisat och stöttat mig i bön och visat mig vad det innebär att ha en personlig relation till Jesus.

Ni föräldrar med barn, oavsett ålder, kom ihåg detta: Era barn ser er. De tittar på er och ser upp till er. De vill vara som ni. Så fantastiskt det skulle vara om nästa generation kunde se föräldrar som ber och ville bli som dem när de växer upp. Be för och med dina barn. Visa dem hur du ber, ge dem en dagbok, be med dem på kvällen. De kommer att lära sig av ditt exempel, dina böner kommer att bli hörda och dina barn kommer att bli uppmuntrade.

Emma Kruger tillhör Summit Church och är student vid University of North Carolina i Chapel Hill. Hon tycker om läsning, att skriva, fotboll och dagar på stranden.

Publicerad med tillstånd av The Gospel Coalition.