Varför är bibelteologi nödvändig för en kristens lärjungaskap och tillväxt?

Varför är bibelteologi nödvändig för en kristens lärjungaskap och tillväxt?

Svar

1. Bibelteologi lär en kristen att förstå sin egen historia i ljuset av Guds historia. När en kristen förstår att Gud har all makt över historien och att han har tänkt ut en omfattande räddningsplan som sträcker sig över tusentals år, ger det honom/henne perspektiv på sin egen historia.

2. Bibelteologi lär en kristen var han/hon kommer ifrån och vart han/hon är på väg. Bibelteologi binder samman hela Bibelns berättelse, från skapelsen till den nya skapelsen. När en kristen förstår att han/hon liksom resten av mänskligheten började i synd men nu är på väg mot en evighet av glädjefylld gemenskap med Gud och Guds folk, kommer det att inspirera till uthållighet, hopp och glädje mitt i alla svårigheter.

3. Bibelteologi lär en kristen hur hela Bibeln hänger ihop. Om du bara hamnar i en bibelbok utan att veta var den passar in i frälsningshistorien är det troligt att du blir förvirrad och avskräckt. Men bibelteologi hjälper kristna förstå hur hela Bibeln hänger ihop och kastar på så sätt ljus över varje enskild del.

4. Bibelteologi lär en kristen att tillämpa alla de olika delarna av Bibeln i sitt eget liv. Vad i hela världen har levitiska offer med en kristen att göra? Hur är det med den israelitiska erövringen av Kanaan? Eller Davids och Salomos kungavälde? Bibelteologi hjälper kristna att förstå alla dessa delar av Skriften i ljuset av Jesu gärning som de pekar mot, och den hjälper dem att se hur de är relevanta för deras liv i dag.

Copyright 2021 9Marks. Used by permission.
Website: www.9Marks.org

 

 

Evangeliecentrerat rekommenderar Guds stora plan: Den röda tråden genom Bibeln, av Vaughan Roberts som är en jättebra introduktion till Bibelteologi.