Varför bibelutläggande predikan?

Eric Bancroft pratar om varför det är så viktigt med bibelutläggande predikan i församlingen vecka efter vecka, år efter år.

Varför bibelutläggande predikan?
Jag tror att bibelutläggande predikan i grunden
är att visa upp dina bibliska övertygelser.
Det är att säga “Jag tror att Guds ord är
inspirerat, felfritt, auktoritativt, tillräckligt och tydligt”.
Eftersom det är allt det, förutom att skriva under det som en bekännelse,
tror jag det bästa sättet att visa det är genom att
konsekvent förklara Guds ord vecka efter vecka, söndag efter söndag,
så att Guds röst får mest att säga till om i människors liv.
Det finns helt säkert en plats för illustrationer och tillämpningar,
vi vill att Guds ords sanning ska framställas tydligt
och ha en förvandlande effekt.
Men det är naivt och vilseledande, om än intentionerna är goda,
att ta en genväg när vi framställer Guds ord genom att använda det
mer som en avsats för det pastorn vill prata om.
Det vill säga han refererar till en del av Guds ord,
men det påminner honom om vad han egentligen vill lära sitt folk.
Utläggande predikan säger “Gud vet bäst vad hans folk behöver,
och det är min önskan att tjäna Herren genom att tjäna hans folk
genom att lära ut hans ord för att åstadkomma hans syften i deras liv”.
Vissa resultat ser jag direkt, vissa ser jag inte på flera år
och vissa kanske jag aldrig ser under min livstid.
Men jag litar på att Guds ord kan förvandla liv, därför är jag hängiven
till att representera det i hur jag konsekvent lär ut det.