Varför borde alla kristna vara med i en församling enligt Skriften?

Varför borde alla kristna vara med i en församling enligt Skriften?

Alla kristna borde vara med i en församling eftersom Skriften kräver det. Visst, det finns ingen direkt befallning i Bibeln som säger: ”Alla kristna måste vara med i en församling”, men två saker i Skriften indikerar att varje kristen borde vara medlem i en församling.

Jesus instiftade kyrkan till att vara en offentlig, jordisk institution att märka ut, bekräfta och överse dem som bekänner sig till honom (Matt 16:18–19; 18:15–20). Jesus instiftade kyrkan till att offentligt kungöra vilka som tillhör honom för att visa världen de goda nyheterna om honom (Joh 17:21, 23; se även Ef 3:10). Jesus vill att världen ska veta vilka som tillhör honom och vilka som inte gör det. Och hur ska världen veta vilka som tillhör honom och vilka som inte gör det? De ska se vilka människor som öppet identifierar sig själva med hans folk i den synliga, offentliga institution som han instiftade för just detta ändamål. De ska se på medlemmarna i hans församling. Och om några människor hävdar att de är del av den världsvida kyrkan utan att höra till en lokal församling, avvisar de Jesu plan för dem och hans församling. Jesus har för avsikt att hans folk ska märkas ut som en synlig, offentlig grupp, vilket innebär att gå samman i lokala församlingar.

Skriften befaller återkommande kristna att underordna sig sina ledare (Hebr 13:17; 1 Tess 5:12–13). Det enda sättet att göra det på, är genom att offentligt överlåta sig till att bli medlem i deras hjord och i praktiken säga: ”Jag överlåter mig till att lyssna på din undervisning, följa din ledning och underordna mig ditt ledarskap.” Det finns inget sätt att lyda Skriftens befallningar om att underordna sig sina ledare om man faktiskt aldrig underordnar sig dem genom att vara med i en lokal församling.

Publicerad med tillstånd av 9 Marks.

Copyright 2022 9Marks. Used by permission.

Website: www.9Marks.org