Varför borde alla kvinnor lära sig att studera Bibeln?

Jen Wilkin and Taylor Turkington pratar om varför det är viktigt för alla kvinnor att lära sig att studera Bibeln.

Varför borde alla kvinnor lära sig att studera Bibeln?
Hur bör vi tänka kring detta?
Om jag aldrig ska lära ut Bibeln
utan förstår att jag bara är en student i detta spel,
varför ska jag studera Bibeln på djupet,
varför inte bara vara nöjd med att låta andra dra mig igenom det?
Den frågan har jag hört folk brottas med och tänka på hur
vår frälsnings och vår skapares Gud främst har uppenbarat sig själv i Bibeln.
Det är så vi känner vår Gud,
så även för vår personliga tillväxt behöver vi gå hit,
och vi studerar Bibeln på djupet för att lära känna honom bättre.
Genom att känna honom bättre formas vi,
så att vi blir förvandlade av Gud genom hans ord.
Det är vad det innebär att vara lik honom,
hur kan vi formas till en avbild vi aldrig har sett?
Så när vi vill lära oss vem Gud är vänder vi oss till hans ord
och när vi ser vem han är förstår vi oss själva i ljuset av det.
Det förändrar oss.
Jag förundras alltid när jag hör folk säga:
“Vi behöver inte mer bibelkunskap egentligen.”
Då brukar jag tänka att om Bibeln verkligen talar om sig själv
och den säger att ordet är levande och verksamt,
då vet jag inte vad bibelkunskap som inte förvandlar är.
Om den helige Ande lever i dig så kommer det att förändra dig,
det kommer att dra dig till omvändelse, tacksägelse,
alla dessa formande saker som gör att vi blir mer lika Jesus.
Anden använder alltid sitt Ord för att helga oss,
det är vad Ordet gör i våra liv.
Vi läser det inte som torra akademiker utan som kristna,
så det är alltid applicerbart i våra liv för personlig tillväxt.
Det är en bra poäng att vi behöver det för personlig tillväxt,
men jag tror det är viktigt att komma ihåg
att vi behöver det för att växa som Guds församling,
det finns en aspekt av “vi” i detta.
Ibland när jag pratar med kvinnor om bibelstudier så säger de:
“Jag är så tacksam att du gav mig verktyg så att jag kan studera Bibeln själv.”
Det finns ett rätt sätt att tänka på det och ett mindre rätt sätt.
Vi blir inte utrustade att studera Skriften på djupet
så att vi kan isolera oss själva och göra det på egen hand.
Bibeln är menad att bli läst och förstådd kollektivt.
Den har getts till Guds familj.
Den har getts till oss som individer men även till oss gemensamt,
det är vad som förenar oss.
Vi pratar ofta om hur vi studerar Bibeln för att utrustas till att tjäna andra.
Det är både för vår personliga tillväxt och för att tjäna alla troende.
Tittar vi i Nya testamentet så ser vi att alla troende är befallda att förmana,
undervisa, uppmuntra, och dessa bud grundar sig i Skriften.
Vad undervisar vi, om inte Skriften?
Så medan vi får en bättre förståelse av Bibeln kan vi tjäna andra bättre.
Att tjäna betyder inte alltid att vi undervisar,
som vi pratade om, det behöver inte betyda att vi lär ut inför en stor grupp,
det kan vara att berätta sanningen till en medarbetare, leda ett bibelstudium
eller bara lärjungaträna den unga flickan som satt bredvid mig i kyrkan.
Så vi har pratat om den stora bilden
och några av de sätt som påverkar vår helgelse
men jag vill inte heller utelämna det faktum att det är faktiskt
väldigt angenämt och väldigt uppmuntrande.
Desto djupare jag studerar Skriften
desto färre invändningar har jag kring om Bibeln verkligen är sann.
Bibeln är självverifierande, det är ett av sätten folk pratar om det,
och desto djupare du studerar Skriften desto mindre orolig kommer du att vara.
“Är det en motsägelse jag ser? Hatar Gud kvinnor?”
Det är några av de frågor som kan komma upp när du bara svävar på ytan
och får en andrahandskunskap om texten.
Desto närmare jag är texten desto säkrare blir jag om dess
kontinuitet och integritet och att den verkligen är vad den säger att den är.
Så snällt av Gud att göra det åt oss när vi gräver djupare i Skriften.
Och den stora glädje jag upplevt genom detta,
att medan vi gräver djupare så får vi kunskap om Gud och kan tjäna andra.
Men även skönheten att Gud avsåg oss att gräva här
och att glädjas i den sanning han berättar för oss.

Publicerad med tillstånd av The Gospel Coalition