Varför fokuserar Gud så mycket på sig själv i Bibeln?

I denna video svarar John Piper på frågan: Varför framställer Bibeln det som att Gud vill ha så mycket uppmärksamhet?

 

 

VARFÖR FRAMSTÄLLER BIBELN DET SOM ATT GUD VILL HA SÅ MYCKET UPPMÄRKSAMHET?
Bibeln framställer en väldigt gudscentrerad, gudsupphöjande Gud-
-en Gud som kallar oss att prisa och känna Honom, älska, vara svartsjuka-
-för Honom. Om Han inte gjorde Sig överlägsen, central, inte upphöjde-
-Sig själv, skulle Han dölja och avleda oss från universums stora sanning.
Skälet till att vi är skapade: Att se, uppskatta, vara helt förnöjda-
-förstummade, häpnade av Jesus Kristus, universums Skapare.
Om Han älskar oss, uppenbarar Han Sig alltså för oss och sammankallar oss-
-att prisa Honom, eftersom tillbedjan är resultatet av vår glädje i Honom.
Kristus och Fadern, Treenigheten, är universums enda Gud.
Att upphöja Sig är för Dem den största dygden och kärleken som finns.
Vi får inte upphöja oss själva – då avleder vi uppmärksamheten från Honom.
Om Han upphöjer Sig själv drar Han människor till just det som kan-
-mätta deras själar med glädje.
När Gud upphöjer Sig själv är det alltså kärlek.