Varför våra församlingar bör be om ordinära saker

När vi tror att vi har fått någonting på egen hand är det lätt att hålla det för oss själva. Men när vi inser att allting vi har kommer från Gud – även vårt dagliga bröd – ger vi frikostigt av det vi har till de behövande.

 

 

VAD BÖR FÖRSAMLINGAR BE FÖR?
I princip finns det dels extraordinära saker att be om-
-och så ordinära saker att be om.
De extraordinära sakerna vi bör be om är sådant som människors frälsning-
-Evangeliets utbredande, att Gud ska göra Sitt verk här på jorden.
För missionärer och pastorer som ska sändas ut.
Dessa är extraordinära för att vi har en roll i dem-
-men vi slutför inte arbetet. Vi kan dela Evangeliet, men bara Gud-
-kan bringa omvändelse och frälsa själar.
När en församling ber tillsammans för dessa saker avsäger vi oss inte-
-vårt ansvar att delta i spridandet av Evangelium och sådant.
Men vi hämtar mod och påminns om att Gud står för resultaten.
Vi ber Gud att göra dessa saker som Han kan göra.
Sedan mer ordinära saker, såsom Fader vår där vi instrueras att-
-be om vårt dagliga bröd och sådant vi frestas att ta för givet.
Det faktum att vi får äta – det är väldigt få av oss som vaknar-
-och är bekymrade för om vi kommer äta någonting idag, för vi tänker…
”Ja, jag har pengar på banken, jag har ett jobb, jag har mat i kylen.”
Vårt dagliga bröd är ingenting vi bekymrar oss över, och därför-
-tenderar vi att ta Guds mycket nådefulla gåvor som självklarheter.
Så, att inte be för det vardagliga kan göra att vi som församling-
-känner oss som att vi har förtjänat dessa saker.
Saker som vi tror vi kan skaffa åt oss själva. Det är lätt att hålla-
-dem för oss själva, men när vi som församling ber tillsammans-
-att Gud ger oss allt vi behöver, erkänner och bejakar vi att Gud ger-
-oss det bröd vi behöver för dagen.
Därför delar vi ut det gratis till de behövande.
När vi ber om syndernas förlåtelse lika ofta som vi ber om brödet-
-påminns vi om att Gud gett oss fred, inte utifrån våra prestationer-
-utan grundat på Hans nådefulla förlåtelse.
Därför gör vi detsamma för andra människor och församlingslivet.
Det är det ordinära som vi lätt ser som självklarheter som vi ber om-
-och vi ser Gud förändra hela dynamiken i vad som sker i församlingen.

Tagged