Varför Jesus inte bara kan vara en bra lärare

David Platt pratar om vilken betydelse Jesus har för kristendomen, och varför han inte bara kan vara en bra lärare, utan måste vara något mer än så.

När folk säger “Jesus är bara en bra lärare,
men han är inte Gud eller världens frälsare eller Herre över allt”,
då tänker jag “Du har inte lyssnat till Jesu undervisning.”
Lyssna på vad Jesus sa om sig själv: “Jag är vägen, sanningen och livet.
Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”
“Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra”.
“Jag är uppståndelsen och livet.”
“Den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö.”
Detta är ganska extravaganta påståenden.
Det är Jesus som säger: “Jag är vägen till liv.
Jag är som bröd, ni behöver mig för att era själar ska upprätthållas.”
Om han säger detta och inte är Gud, frälsare eller Herre,
då är han galen, till och med egocentrisk.
Men om han är Gud, frälsare och Herre,
då måste vi lyssna på vad han säger för han är vägen till liv,
han är vägen till en relation med Gud.
Vi måste ta på allvar vad han har undervisat.

Publicerad med tillstånd av The Gospel Coalition.