Varför be om Gud redan vet allting?

Don Carson svarar på frågorna: “Vad är bön enligt Bibeln? Varför be om Gud redan vet allting?”

 

 

VAD ÄR BÖN ENLIGT BIBELN? VARFÖR BE OM GUD REDAN VET ALLT?
Enligt Bibeln är bön, helt enkelt, att tala med Gud.
Men det kan ske på många olika sätt: tillbedjan, önskan…
Ibland när vi upplever något jobbigt hamnar vi i det Paulus beskriver-
-i Romarbrevet 8: “suckar utan ord”, där Anden tar över för oss.
Ibland tänker vi på vad Gud gjort i våra liv och tackar Honom.
Ibland ber vi regelbundet för vår familj, Evangeliets arbete, m.m.
Det finns alltså många olika sätt att prata med Gud på, medan vi begrundar Hans Ord-
-och Han talar till oss, genom Sin Ande och Sitt Ord.
Men varför alls bry sig om detta när Gud redan vet allting?
Det är två eller tre saker man behöver säga om detta.
För det första varnar Kristus oss å ena sidan för att bara rabbla i det oändliga.
Vissa hedniska folk tror att man får gudarnas uppmärksamhet genom att rabbla på.
På profeten Elias tid skar de hedniska prästerna sig själva och ropade för att-
-deras gud skulle höra dem.
Men Jesus påminner oss om att det inte är för våra många ord vi blir bönhörda.
“Er Fader vet vad ni behöver, innan ni ber honom om det.”
Gud är i Himlen – ni är på jorden. Låt era ord vara få.
Å andra sidan berättar Jesus själv en liknelse i Luk 18 för att visa att vi-
-alltid borde be utan att tröttna.
Det finns alltså en ytterligare sida, där vi ska söka Guds ansikte, beslutsamt.
Det bästa exemplet jag kan ge är min dotter, när hon var liten, kanske 5 år.
Hon hade bestämt sig att börja spela tvärflöjt efter att ha hört James Galway på tv.
Hon sa det till oss och förväntade sig att hon skulle få en tvärflöjt.
Men hon fick ingen. Istället fick hon börja spela blockflöjt för att visa att-
-hon var intresserad av musik och övade på allvar. Sedan sa vi att om hon-
-fortsatte så, skulle vi köpa en tvärflöjt och låta henne ta lektioner, o.s.v.
Detta delvis för att barn ju är så ombytliga och så…
…osäkra på vad de egentligen vill ha. Om man inte bygger upp en beslutsamhet-
-och bara ger dem allt de vill ha när de ber om det, lär man dem bara girighet.
Vår himmelske Fader är inte mindre intelligent i hanterandet av Sina barn-
-än vad vi, i vår bristfällighet, försöker vara när vi hanterar våra.
Ibland kräver Gud att vi riktigt ska vara på Honom när vi söker det vi borde-
-och tackar Honom för det vi borde tacka Honom för.
Bibeln som lär oss att inte använda för många ord, lär oss också att be utan att-
-ge upp. Jakob säger ju: “Ni har inget, därför att ni inte ber”.
Vår himmelske Fader är inte som en sorts automat som delar ut små presenter-
-om vi trycker på rätt knappar – Han är en person och förväntar Sig av oss att-
-vi interagerar med Honom på personliga vis – underdånigt, med tro, bön-
-och tacksägelse. Vi underordnar oss Honom till sist i allt, med full förvissning-
-om att Han verkligen vet bäst – och ibland svarar Han “nej” på våra böner-
-just därför att Han faktiskt vet bäst.
Därför söker vi Honom, och söker också i Hans Ord efter vad vi borde be Honom om.
Han har uppenbarat Sin egen karaktär för oss, inte bara över hela Skriften-
-utan också, allra mest framstående i Sin egen Son, Jesus.