Varför tillåter Gud lidande i vissa av Sina barns liv och inte andras?

Lidandet verkar alltså för vårt goda utifrån ett evighetsperspektiv.

Thabiti Anyabwile svarar på frågan: Varför tillåter Gud lidande i vissa av Sina barns liv och inte andras?

 

 

VARFÖR TILLÅTER GUD LIDANDE I VISSA AV SINA BARNS LIV OCH INTE ANDRAS?
Gud tillåter lidande i vissa av Sina barns liv och inte andras-
-för Hans egna outrannsakliga syften.
Han ger Sig själv ära medan Han för Sitt folk igenom lidande.
Att Han bara väljer vissa ligger dolt i Hans viljas mysterium.
Men, eftersom Gud är god, rättfärdig och rättvis, litar vi på att Han gör allt väl.
Vi litar på att även lidandet i slutändan samverkar till det goda-
-för Hans barn och till Hans egen äras pris.
När vi lider identifieras vi med Kristus. Vi lider för Hans namn-
-och för rättfärdighetens skull.
Petrus säger att det är Guds vilja att vi lider för rättfärdighetens skull.
När vi lider, formas vi mer och mer till Hans Sons avbild.
När vi lider ser vi att detta, som Paulus säger, är kortvarigt och väger lätt-
-i jämförelse med den överträffande äran som väntar oss i Kristus Jesus.
Lidandet verkar alltså för vårt goda utifrån ett evighetsperspektiv.
Det bryter det grepp som världen har på våra liv, så att våra känslor-
-för Kristus och det kommande livet kan bli mer fullständiga.
I och med detta blir Kristus ärad. Vi lever för Honom mitt under-
-stora svårigheter och verklig smärta.
En kristen ska inte försöka blunda för lidandet eller låtsas som ingenting.
Lidandet är verkligt. Kristi lidande var verkligt!
När vi lider för och i Kristus, ger vi Honom ära och blir mer lika Honom.
Då lever vi på ett sätt som gör Himlen och Kristus till vår största skatt.
Och det här blir klart synligt för världen, som går under.