Varför uppstod Jesus från de döda?

Varför uppstod Jesus från de döda?

Enligt 1 Petrus 1:3, ger Jesu uppståndelse oss åtminstone två livsomvälvande fördelar: ett levande hopp och ett nytt liv. Låt oss begrunda dessa två sanningar och löften från Nya testamentets bredare vittnesbörd.

Uppväckt för att förse oss med ett levande hopp

Döden är fruktansvärd. De flesta känner förståeligt nog ångest inför tanken på sin egen död. Och om livet handlar om relationer, så blir vi berövade de relationer vi värderar högst när våra nära och kära dör. Jesu uppståndelse innebär att Kristi efterföljare inte behöver möta döden så som dem som saknar hopp (1 Tess 4:13). Paulus stora utläggning av innebörden av Jesu uppståndelse i Första Korintierbrevet 15 når sin kulmen med dessa ord:

”Döden är uppslukad i seger. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? (1 Kor 15:54-55)”.

Genom Kristi uppståndelse har döden förlorat sin udd. Genom sin uppståndelse har han “gjort slut på döden och fört fram liv och odödlighet i ljuset” (2 Tim 1:10).

Men hurdant är detta hopp och hur fungerar det?

Många judar på Jesu tid trodde på en allmän uppståndelse för alla människor vid tidens slut och att detta skulle inleda en ny tidsålder (Dan 12:1–2). Vi ser detta stora hopp i Martas svar till Jesus när han säger att hennes döde bror Lasarus skulle leva igen: ”Jag vet att han ska uppstå, vid uppståndelsen på den yttersta dagen” (Joh 11:24). När Jesus kallade Lasarus ut ur graven var det verkligen inte vad Marta förväntade sig.

Men hur anmärkningsvärd Lasarus uppståndelse än var, kan den inte jämföras med Jesu uppståndelse. Lasarus behövde någon att ta av honom gravbindlarna. Han väcktes upp till samma sorts liv som han hade innan han dog. Han kunde vänta sig att dö igen. Dödshot mot honom dyker upp redan i nästa kapitel (Joh 12:10).

Jesu uppståndelse är av ett helt annat slag. Han lämnade bindlarna bakom sig. Han väcktes till ett nytt liv bortom döden – en ny dimension av liv. Han skulle aldrig dö igen. Hans uppståndelse var början på den nya tidsåldern.

Det är inte så att judarna hade fel om den stora uppståndelsen på den sista dagen. Det som överraskade dem var att Gud gjorde för Jesus mitt i historien det som de flesta judarna trodde han skulle göra vid tidens slut. Och Jesu uppståndelse är förebudet för den stora dag på vilken vi fortfarande väntar med ett säkert hopp.

“Det som överraskade dem var att Gud gjorde för Jesus mitt i historien det som de flesta judarna trodde han skulle göra vid tidens slut.”

Om du någon gång varit på en bilutställning vet du att de visar upp tre typer av bilar: (1) konceptbilar: udda bilar som aldrig kommer bli producerade; (2) bilar till salu; och (3) prototyper: nya modeller som ännu inte är till salu men som snart kommer massproduceras.

Jesus är den nya mänsklighetens prototyp, den första bilen av sitt slag från fabriken. Hans kroppsliga uppståndelse är den första av uppståndelsens två etapper. Vid sin andra tillkommelse ska Herren Jesus Kristus ”förvandla våra bräckliga kroppar och göra dem lika hans härlighetskropp” (Fil 3:20-21).

På grund av hans uppståndelse har vi ett levande hopp.

Uppväckta till att leva det nya livet

Men vi behöver inte vänta tills vi dör eller Jesus återvänder för att uppleva uppståndelselivet. Vi lever nu som dem som tillhör den nya tidsåldern. Kristi uppståndelse är av största vikt för att förstå vad det innebär att följa honom och att vara en del av Guds folk. Kristus återuppväcktes ”för att också vi ska leva det nya livet” (Rom 6:4).

Vad betyder det att leva nu som dem som blivit uppväckta med Kristus? Kolosserbrevet 3 ger oss en del av svaret. Vi ska fästa våra hjärtan och tankar på det som är där ovan, inte på världsliga ting. Vi måste motstå frestelsen till sexuell omoral, girighet, avguderi, vrede och osunt tal. Vi ska iklä oss själva medlidande, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och kärlek.

Jesu uppståndelse leder oss också till tillbedjan. När de två kvinnorna såg den uppståndne Jesus, var deras reaktion att gripa tag om hans fötter och tillbe honom (Matt 28:9).

Vi ska lida med honom

Å andra sidan, när vi nu känner kraften i Jesu uppståndelse, kan vi också förvänta oss att dela hans lidande (Fil 3:10).

Uppståndelselivet är ingen dans på rosor.

Att bli uppväckt med Kristus innebär att vi måste dö bort från att leva med egennytta som drivkraft. Kärlek kan kosta och slutgiltig seger över synden, döden och djävulen kommer inte förrän den dagen då våra egna uppståndelsekroppar är färdiga på fabriken.

Engelska kyrkans allmänna bönbok lär oss att be:

O Gud vår Kung, genom din Son Jesu Kristi uppståndelse på den första dagen i veckan, övervann du synden, jagade döden på flykten och gav oss hopp om evigt liv: Återlös alla våra dagar genom denna seger; förlåt våra synder, fördriv vår fruktan, gör oss frimodiga att prisa dig och göra din vilja; och stålsätt oss till att invänta ditt rikes fullbordande på den sista stora dagen; genom denne Jesus Kristus vår Herre. Amen.

Publicerad med tillstånd av The Gospel Coalition.