Varför var Jesus tvungen att dö?

Varför var Jesus tvungen att dö? Vad händer på korset? Thabiti Anyabwile svarar på frågan utifrån Bibeln.

 

 

VARFÖR VAR JESUS TVUNGEN ATT DÖ?|VAD HÄNDER PÅ KORSET?
Det var nödvändigt att Jesus dog, av flera skäl.
Främst för att Han skulle ta straffet för syndare och betala skulden-
-för vårt uppror mot Gud – vår synd mot Gud.
Vår synd är personlig – inte något diffust som inte begåtts mot någon särskild.
Den är ett angrepp, ett uppror, mot Gud själv.
Och eftersom Gud är helig, rättvis och rättfärdig, måste Hans helighet-
-och rättvisa bli tillfredsställd. Hans vrede mot synden är rätt.
Kristus måste alltså dö för att ta på Sig straffet vi inte kan klara av-
-och avlägsna förbannelsen från oss. Han måste dö för att ta vår plats-
-och ge Fadern “kompensation”. Detta sker på korset. Guds Son blir korsfäst.
Han blir dräpt, och Guds vrede mot synden hälls ut över Hans Son.
Eftersom Kristus levt ett perfekt liv och nu tar på Sig döden som förbannelse-
-så tillfredsställer Han Guds vrede och återförenar syndare med Gud.
Han gör en väg för de som blivit avskurna från Gud med sin synd, att återvända.
Bli uppväckta från de döda och komma in i ett nytt, evigt liv med Gud.
På korset sker en storslagen överföring: Kristus tar på Sig-
-våra synder, vår skuld och det straff vi förtjänar, och genom tro på Honom-
-och genom Guds nåd, får vi Hans rättfärdighet oss tillgodoräknad.
Korset åstadkommer detta, och det är det enda som kan göra det.
Fullkomlig människa, fullkomlig Gud, tar syndares plats-
-står i deras ställe och bringar försoning mellan Guds folk, som varit-
-främmande för Honom och den rättfärdige, helige Guden, som inte tolererar synd.