Varning! Församlingen är i fara | 1 Timoteusbrevet 1:1-7, 18-20

Daniel Norén, pastor i Göteborgs Internationella Baptistkyrka, predikar från Första Timoteusbrevet 1:1-7, 18-20. I denna text varnar Paulus Timoteus för falska lärare och förmanar Timoteus att hålla sig borta från dem.

Daniel förklarar att texten talar lika mycket till oss idag, genom att vi också måste ta ställning mot falska lärare och läror, och att konsekvensen i värsta fall kan bli att vi faller bort från den sanna tron om vi följer dessa falska lärare och läror.

Om flera personer i församlingen börjar hålla sig till falska läror finns även risken att hela församlingen blir påverkade av dessa falska läror och stora delar av församlingen kan falla bort från den sanna tron.