Vem säger ni att Jesus är? (Paul Washer)

Jesus är en historisk person som påstod en del väldigt anmärkningsvärda saker om Sig Själv.

Vi måste alla besvara denna fråga: Vem säger ni att Jesus är?

 

 

Låt oss gå till Matteus 16.
Vi läser vers 13 och en bit framåt.
När Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi, frågade han sina lärjungar:
“Vem säger människorna att Människosonen är?”
De svarade: “Vissa säger Johannes Döparen, andra Elia och andra Jeremia”-
-“eller någon av profeterna.” Han sade till dem: “Och ni? Vem säger ni att”-
-“jag är?” Simon Petrus svarade: “Du är Messias, den levande Gudens Son.”
Låt oss be.
Fader, vi kommer inför Dig i Din Sons namn.
Han är vår rättfärdighet. Utan Honom har vi ingen del i Dig.
Jag ber att Du idag ska ge ära åt Dig själv och Din Son i vad som sägs-
-vad som tros och de handlingar som utförs.
Herre hjälp oss idag så att vi vet att Du hjälpt oss. I Jesu namn. Amen.
Vi tittar på vers 13:
När Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi, frågade han sina lärjungar:
Detta är viktigt, det är inte en handling i aorist.
Det är inte någonting Han gjorde en gång, fick svar och sedan slutade.
Han återkom om och om igen och frågade Sina lärjungar vad folket sa.
Detta är mycket viktigt, vare sig du vill eller inte.
Enligt Skriften är allting i ditt liv och evigheten beroende av hur-
-du besvarar denna fråga om vem Jesus är.
Detta är det stötande, det utmärkande med kristendomen.
Du måste svara på den här frågan: Vem är Han?
En viktig sak du måste förstå om Skriften, verkligheten och sanningen själv.
Idag i vår kultur är verkligheten den man själv tänkt ut.
Men det är inte sant. Sanning är definitionsmässigt det som verkligen är.
Frågan är alltså inte “Vem är Jesus för dig?”
Eller “Vem vill du att Jesus ska vara” eller “Vad gör du Honom till?”
Det är inte frågan. Frågan är “Vem är Jesus?”
För många år sedan då jag gick i college och inte var kristen…
Varken agnostiker eller ilsken. Helt nonchalant och utan intresse-
-för religion överhuvudtaget. Jag blev kontaktad av en student.
Han ville prata med mig om Bibeln, om den kristna tron.
Det första jag sa var: “Jag kan det där om kristendomen och kyrkan.”
“Jag har släktingar som är katoliker, baptister och allt möjligt.”
“Jag vill inte veta någonting om kyrkan.”
Sedan sade han en sak till mig som gjorde mig helt lamslagen.
Han såg på mig med allvar: “Jag talar inte om kyrkan eller samfund.”
“Jag frågade inte om de sakerna. Du kommer inte undan genom att skylla”-
-“på de som kallar sig Guds barn. Jag har en fråga till dig:”
“Vem var mannen Jesus från Nasaret? Vem var Han?”
Jag mumlade bara: “Ja, han var en fin man, en god människa.”
Ett par veckor senare kom jag över en engelsk författare: C. S. Lewis.
Han sade någonting som gjorde mig helt lamslagen. Det s.k. “trilemmat”.
När vi talar om logik, talar jag inte om den här tidens spektakel-
-där man inte vet sanning eller där alla har rätt.
Alla har inte rätt. Logiskt sett har någon rätt och alla andra fel-
-eller så har alla fel.
Men alla kan inte ha rätt för alla säger olika och motsatta saker.
Man kan inte bara säga “Jesus är rätt för dig”. Nej, Han är antingen rätt-
-eller så är Han fel. Man kan inte dansa runt frågan.
C. S. Lewis’ bok konfronterade mig med detta. Här är tre alternativ:
1. Jesus var en lögnare. Det var ett alternativ. Han sa att Han är Guds Son.
Antingen lurade Han dem medvetet att Han var Guds Son, Gud som blivit man.
Om Han sa detta utan att tro det själv var Han en bedragare och lögnare.
Det andra alternativet är att Han var en galning. Den som tror sig vara-
-Gud inkarnerad, men inte är det, är en galning.
Om du går ner till parken sedan och går ner till vattnet-
-och ser någon stå på en bänk och ropa “Jag är vägen, sanningen och livet”-
-vad kommer du tycka om honom då? Eller “Jag är Gud, universums Skapare”-
-“och medlar för allt mellan Gud och skapelsen.” Vad tycker du då?
En galning. Med samma IQ som ett förlorat ägg. Sinnessjuk.
Sedan finns ett ytterligare alternativ. Det mest skandalösa av alla:
Att Han var och är och kommer att förbli precis Den Han sagt att Han är:
Den levande Gudens Son.
Ni har alltså tre val: Lämna byggnaden och säg att Han var en lögnare.
Lämna byggnaden och säg att Han var galen och tyck synd om oss galningar-
-som följer Honom. Eller för det tredje: Böj knä och bekänn att Jesus-
-Kristus är världens Frälsare. Detta är dina tre val. Och ja, jag vet…
Du kan sitta och diskutera med mig om att du har många andra alternativ.
Jag försöker inte vara tyken här, men var har du studerat logik?
Det finns nämligen ingen annan logik.
Jag säger inte att du måste tro på Jesus, men du har bara tre alternativ.
Lögnare, galning eller Herre. Låt oss nu titta på detta.
Lögnare. När lögnare blir avslöjade brukar de oftast ge upp.
Den som ljuger har ju något lömskt syfte bakom det.
Pengar, ära, makt. Men när man istället blir korsfäst säger man nog stopp.
“Jag är inte Guds Son”.
Galning, då? En del av de främsta forskarna som vandrat på denna jord-
-säger att det inte finns någonting i all litteratur som är likt-
-det vi återfinner i Bergspredikans 3 kapitel.
En del säger att ingenting kan jämföras med bara de första verserna.
Det Han sa har häpnat forskare och har inte kunnat sägas emot!
Galning? Det tror jag inte. Herre? Herre.
Tillbaka till texten, där Han säger någonting viktigt:
“Vem säger människorna att Människosonen är?”
De svarade: “Vissa säger Johannes Döparen, andra Elia och andra Jeremia”-
-“eller någon av profeterna.”
Det här är inga dåliga gissningar i sig själva.
Men de är skrämmande dåliga gissningar.
Det finns något ännu farligare än att säga att Han ljög eller var galen.
Det är när man gör Honom som vilken som helst. Där ligger faran!
Han är som denne eller denne profeten. Han är i en rad av många profeter.
Nej, så får du inte göra. Han ger oss inte det alternativet.
Han är den ende som sa: “Jag är inte bara en profet, Jag Är Gud.”
“Jag har blivit människa. Jag är Guds evige Son som klätt sig i kött”-
-“och nu bor Jag, Jag tabernaklar bland människorna.” Förstår ni?
Oavsett om du är agnostiker, ateist, kristen eller bara sympatisör-
-måste du se att massmedia i stort sett är emot kristendomen.
Inte mycket positivt sägs om kristendomen.
Om jag blev inbjuden till en talkshow skulle det inte vara för att prata-
-om min nya bok, utan för att de skulle plocka isär mig.
Allt detta skulle jag kunna ändra på en dag.
Jag skulle bara behöva ändra formen.
Istället för “Jesus, Frälsaren” i bestämd form kan jag bara ändra-
-till “Frälsare” i obestämd form. Han är “en Frälsare”.
Plötsligt skulle allt bli accepterat av forskarna och massmedia.
För stötestenen med den kristna tron är inte att Jesus är en Frälsare-
-en Herre eller en profet, det stötande är att Han är Frälsaren, Herren-
-och Profeten, och att alla som säger emot Honom har fel.
Detta är det stötande. Om ni förnekar denna stötesten eller försöker-
-slingra er för att göra den mer kompatibel, vänlig och bli omtyckta-
-så har ni förnekat Jesus Kristus. Han är inte en Frälsare, utan Frälsaren.
Han sa inte “Jag är en väg, en sanning, ett liv” utan “Jag är vägen”-
-“sanningen och livet.” Förstå detta.
Jag vill inte låta elak, men vi ser kristendomen luckras upp omkring oss-
-och man kompromissar för att bli acceptabel inför en fallen värld.
Ibland när jag vittnar, särskilt på universitet, säger jag: “Här är jag.”
“Gud hjälpe mig, för jag måste säga er studenter, att jag tror”-
-“att Jesus Kristus är vägen, sanningen och livet och att det inte finns”-
-“något annat sätt att bli försonad med Gud utom genom Honom.”
“Och detta måste jag förkunna för er.” Även för er här.
Annars ljuger jag och ger er alternativ för att göra er glada-
-men era själar kommer att bli fördömda. Jesus Kristus är Guds Son-
-och världens Frälsare. Han är inte bara profet. Han är inte som andra.
Det är Hans unikhet och exklusivitet som retar världen till ilska.
Jag satt på kontoret idag och tittade i en bok om Evangeliet jag jobbat på.
Jag vill visa lite vad den handlar om, jag citerar en framstående teolog:
Lorraine Boettner. Han talade om Jesus som den ende förväntade människan-
-i hela världshistorien. Det stämmer. I hela världshistorien kommer Jesus-
-som den ende förväntade människan. Ingen sökte efter Julius Caesar-
-Napoleon, George Washington eller Lincoln när de plötsligt dök upp.
Ingen annan har haft sitt liv förutsagt århundraden innan sin födelse.
Men Messias’ ankomst hade förutsagts i århundraden, ja, löftet gavs redan-
-då Adam och Eva hade fallit i synd. Detaljerat uppenbarades Hans liv-
-och gärning genom profeterna. Och när Jesus föddes fanns det en förväntan-
-bland judarna om att Messias snart skulle komma.
Även Hans födelse och ort hade tydligt blivit utpekade.
Går man tillbaka till alla andra religioner och deras grundare-
-ser man att så inte är fallet. Inga urgamla texter eller profetior-
-visar vilka de skulle vara, var de skulle komma ifrån, göra och lära-
-men allt detta finner man i Kristus.
Jag ska läsa från historikern Philip Schaft. Fantastiska ord om Jesus:
En karaktär så originell, fullkomlig, konsekvent, mänsklig och ändå så-
-högt stående över all mänsklig storhet kan varken vara en bluff eller-
-ett påhitt. Verkligheten måste överträffa dikten. Det skulle krävas-
-någon större än Jesus för att hitta på Jesus. Så stor är Han.
Låt mig dela en annan sak. Jag brukar inte göra detta, men ett par små-
-profetior, som visar denna viktiga poäng. Detta gör man i evangelisation-
-för judar i Israel: Om Jesus från Nasaret inte är Messias, då har alla-
-löften i Bibeln om Messias helt slagit fel. De kommer aldrig uppfyllas.
Här är några saker jag samlat ihop under åren.
1 Mos 49:10 Spiran ska inte vika från Juda förrän Shilo, Messias, kommer.
Vad säger han här? Att spiran inte ska vika betyder att Juda ska härska-
-tills Messias kommer. Löftet är att judarna skulle härska tills Messias kom.
Men år 70 e. Kr. förstördes Jerusalem, judarna förlorade makten-
-och nationen gick i upplösning. I 2 000 år har det inte-
-funnits någon härskare från Juda stam. Om Jesus inte är Messias-
-så har Guds löften slagit fel och kan aldrig mer uppfyllas.
Enligt Daniel 9:24-27 skulle Jerusalem återuppbyggas sju årsveckor-
-d.v.s. 49 år efter fångenskapen. Och Messias skulle komma tillbaka 62-
-årsveckor, d.v.s. 434 år efter Jerusalems återuppbyggelse.
Den här profetian sammanfaller perfekt med Jesu liv.
Om Jesus inte är Messias har Daniels profetia slagit fel-
-eftersom tiden har gått och det inte finns någon mer chans att det ska ske.
Både Malaki 3 och Haggai 2 sa att Messias skulle komma-
-när det andra templet fortfarande stod där. Templet förstördes år 70.
Så om Jesus inte är Messias, kommer Messias aldrig att komma.
Messias skulle vara ättling till David och komma när Davids släkt-
-var ringaktad som ett träd som blivit avhugget till rötterna.
Jesaja 11:1 Men ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam-
-en telning från hans rötter skall bära frukt.
Jesus kom precis vid en sådan här tid. Om Han inte är Messias-
-kan inte profetiorna uppfyllas, för t.o.m. Isais rot har blivit uppryckt-
-när templet förstördes år 70. När templet förstördes, förstördes även-
-alla släkttavlor och man kan nu inte bevisa Messias’ härkomst.
Enligt Daniel 9:27 skulle Messias stadfästa det Nya förbundet-
-och göra slut på Gamla förbundets offersystem. Det upphörde år 70.
Om Jesus inte är Messias har offersystemet upphört utan att Messias kommit.
Slutligen skulle, enligt Jesaja, Messias ankomst kännetecknas av att-
-hednafolken skulle inkluderas och samlas. I snart 2 000 år har hednafolk-
-över hela jorden identifierat sig med Israels Gud genom Messias-
-precis som Skriften förutsagt. Jesus är Messias och Han var inte bara-
-en vanlig människa. T.o.m. de judiska skriftlärda såg Honom som mer än en-
-människa. Davids son skulle vara större än David och Davids Herre.
Han skulle vara Gud, Gud som blivit människa, och just detta skedde.
Vad säger folket om Jesus? Det spelar ingen roll. Vad säger ni om Jesus?
Ni, personligen, vad säger ni om Jesus? Och om du inte är kristen-
-hoppas jag att dessa ord ska hemsöka er tills ni svarar.
Men jag varnar er också, Jesus lär om en verklig person som heter Satan.
När man hör sådant här och inte lyssnar noga och försöker avvisa det-
-så kommer Satan och rycker bort det så att de inte tänker mer på det.
Därför sa Jesus att vi ska lyssna noga, för den som fått mycket-
-ska det krävas mycket av. Vem säger ni att denne Jesus är?
En ytterligare mycket viktig sak är i vers 16:
Petrus svarade: “Du är Messias, den levande Gudens Son.”
Jesus sade: “Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte”-
-“uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen.”
Jag har stått här i 20 minuter och talat om Messias, Jesus-
-och lagt fram vissa bevis. Även om detta är bra, måste ni förstå att-
-verklig tro på Jesus Kristus som Frälsare, på ett frälsande sätt-
-är ett verk av Gud Fader.
Han säger till aposteln Petrus: “Du kom inte på detta själv”-
-“detta är Guds verk. Gud öppnade ditt hjärta och uppenbarade det.”
Nu vill jag fråga dig: Hur kan du veta, om du håller med om vad jag sagt-
-hur kan du veta att det påverkar dig på något sätt?
Om jag gick ut på gatan och frågade folk, skulle jag få många som svarade:
“Ja, jag tror på Guds Son.” Men om jag såg på deras liv, skulle jag se-
-några bevis för att de alls trodde på dessa saker?
Det finns människor i dag i denna värld, som tror att Jesus är Guds Son-
-men när de dör, kommer de stå inför Gud, bli dömda, och inte komma in-
-i Himlen utan bli dömda till evig separation från Gud, fastän de bekänt-
-att Jesus är Guds Son och världens Frälsare.
För de gjorde det egentligen inte, de hade lärt sig det från mamma-
-eller blivit övertygade intellektuellt, på något sätt.
Men de trodde aldrig egentligen. De hade aldrig mediterat eller brottats-
-tills de insett att detta är en verklighet.
Deras liv hade aldrig förvandlats och deras religion var extern.
De bara gick till mässan eller nattvarden, gick i kyrkan, sjöng i kören…
Men när man tittar in i deras liv finns det ingen kärlek till Kristus-
-och deras liv är inte förvandlade. Deras liv kretsar inte kring Honom.
De tänker inte på Honom, Han är bara del i en religion de antagit.
De lever inte efter den största sanning som någonsin givits.
Jag var i en skola en gång och satt på kafét efteråt, när två personer-
-kom och startade en diskussion med mig. En ganska aggressiv diskussion.
Jag talade med killen, och tjejen utbrast: “Jag tror faktiskt på Gud!”
“Jag är inte som min bror!” Så jag frågade “Hur är din bror?”
“Han är en ateist!” Hur lever han då?
“På ett hemskt sätt!” Jag har ändå mer respekt för din bror än dig.
Din bror påstår att Gud inte finns-
-och han lever som en man som inte tror att det finns någon Gud.
Du säger att Gud finns, men du söker inte veta Hans vilja-
-du söker inte Hans bud eller anpassa ditt liv till Honom.
Ser du inkonsekvensen? Båda har fel men den ena är mer logisk.
Han stämmer överens med den falska sak han tror på.
Frågan är denna: Är du och jag konsekventa? Tror vi verkligen?
Och vi måste vara väldigt, väldigt försiktiga här.
Om jag skulle sluta predika just nu, skulle du tro att kristendomen-
-endast är en moralistisk, etisk religion.
“Jag erkänner att Jesus är Messias, Guds Son, därför ska jag läsa Bibeln”-
-“och försöka följa Honom.” Kom ihåg att jag sa att Jesus är profeten.
Han är även mer än en profet. Kristendomen handlar inte om att du ska-
-följa regelboken. Det är dödlig lagiskhet, självrättfärdigt och fel.
Detta visar att du är blind för Gud och för dig själv.
Jesus säger detta, bläddra till kapitel 16.
Efter att Petrus utropar att Jesus är Guds Son, Messias, ser vi-
-att han ändå inte förstod det. Han erkände “Du är Messias, Guds Son!”
Du gör rätt i att tro detta, men vad innebär det?
Är det den Jesus som du definierar, eller som Han definierar Sig själv?
Vers 21: Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han-
-måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och-
-översteprästerna och de skriftlärda och att han måste dödas-
-och på tredje dagen uppväckas.
Vi talar alltså om någonting mer än en profet här: en Återlösare.
Ett exempel: Om du idag tror att Jesus är Messias, och köper en bibel…
Och om du alltsedan denna dag lyder alla bud inåt och utåt-
-och allt ditt beteende, ord och tankar var helt syndfria från idag-
-till domens dag, kommer du ändå stå fördömd inför Gud.
Varför? Jo, om jag är ute och kör och polisen stannar mig, och säger att-
-jag körde i 110 på en 90-väg. Om jag då svarar: “Ge mig inte böter”-
-“för jag kommer inte att göra om det.” Så är jag ändå redan skyldig.
Det var två som hade stannat vid vägen så jag försökte se om jag kunde-
-hjälpa dem och dela Kristus med dem. De såg tuffa ut.
Jag sa till dem att jag är kriminell. Om jag dog just nu-
-skulle det inte hjälpa om jag var pastor, predikant och hjälpte faderlösa.
Om jag dog nu och bara hade detta skulle jag ändå hamna i Helvetet.
Förstår ni? Det finns bara ett hopp för er: Jesus Kristus dog för syndare.
Mitt hopp är inte min förmåga att följa honom eller gå i kyrkan.
Mitt hopp ligger inte i någonting av det, utan att Jesus dog för syndare.
Detta hade Petrus inte förstått. Han trodde att Messias skulle regera nu.
Problemet för Petrus är att han är Guds fiende. Johannes, Paulus och alla-
-andra apostlar och alla här inne har brutit mot alla Guds lagar och är-
-fiender till Gud. Du säger att du inte är så hemsk? Nåväl, om jag-
-tog ditt hjärta och brände det på DVD och visade alla dina tankar-
-på skärmen, skulle du fly bort härifrån. Du skulle ge dig av och aldrig-
-mer visa dig här igen, för du har tänkt ut så mörka tankar-
-att du inte ens kan dela dem med dina närmaste vänner.
Men Gud som är trefaldigt helig ser allting!
Vad måste man vara för att komma till Himlen? Någon frågade mig det-
-en gång när jag satt på planet och läste Bibeln.
Han frågade: “Vad måste jag göra för att komma till Himlen?”
Jag svarade: “Enkelt. Du måste vara moraliskt fullkomlig från födseln”-
-“till döden.” Så fortsatte jag läsa Bibeln.
Jag såg hans ansikte förvridas och han frågade: “Va?”
“Du måste vara etiskt, moraliskt fläckfri, utan något fel”-
-“i tanke, ord och handling, inför en trefaldigt helig Gud.”
“Du måste vara sådan ända från födseln till döden.”
Han såg på mig och sa: “Det kan ingen klara av!”
Jag sa: “Du har ett stort problem, eller hur?”
Jag försökte inte reta upp honom, utan göra en poäng.
Det finns många som tror att de, i samarbete med Jesus-
-kan ta sig till Himlen. Du har fel. Om jag tog din bästa tanke-
-ditt bästa ord och din bästa tanke, och visade dem för Gud-
-skulle du bli fördömd.
Du kanske säger: “Jag är ingen mördare eller prostituerad.”
Vilken synd är störst? Vilket är det största budet?
Älska Gud av hela ditt hjärta, själ, förstånd och kraft.
Du har inte gjort detta en endaste sekund eller dag i ditt liv.
Vi har aldrig älskat Gud av hela vårt hjärta, själ, förstånd och kraft.
Vi är så fulla av oss själva. Därför har vi fler speglar än biblar hemma.
Därför hänger alltid speglarna uppe och biblarna är stängda.
Vi är helt självupptagna. Och Gud är helig.
Gud är helig. Detta är både goda och dåliga nyheter.
Goda, därför att man inte vill ha en allsmäktig Skapare och Herre-
-som är som Hitler, eller hur? Du vill ha en helig och rättfärdig Gud.
Men för en tänkande människa är detta också mycket obehagligt.
Varför är det obehagligt att Gud är helig och rättfärdig?
Jo, därför att du inte är det. Vad gör en helig, rättfärdig Gud med oss?
Vad gör Han? Jag ska ge er den kristna trons kärna. Jag är ju 53 år-
-men jag har inte levt i ett millenium. Jag besitter inte världens visdom.
Hur kan jag då berätta för er om den kristna trons kärna? Jo, av två skäl:
För det första: Att det står i Bibeln. Men jag kan ju misstolka Bibeln-
-så hur vet jag att jag berättar om trons kärna?
Jo, ser man genom hela kristendomens 2 000-åriga historia ser man följande-
-hos de människor som älskade Bibeln och studerade den och trodde den.
Jag ska visa er det svåraste och största problemet i hela Bibeln.
Har du varit i denna församling har du hört det en miljon gånger-
-men andra har det inte, så här är enmiljonförsta gången.
Detta är det största problemet i Bibeln: Om Gud är god-
-så kan Han inte förlåta dig.
Om Gud är rättfärdig och helig kan Han inte förlåta dig.
Du frågar varför? Precis, så är det. Det största problemet i hela Bibeln-
-som vi ser i 2 Mos, Psaltaren, Ordspråksboken och Rom 3 är följande:
Om Gud är rättfärdig, hur kan Han bara helt enkelt, som Han säger-
-vända ryggen åt synden? Hur kan Han övertäcka synden och kasta bort den-
-så långt som öst är från väst? Bokstavligen, i Psaltaren och Rom 4-
-står det att Han täcker över synden! Vad tycker vi om domare-
-som sopar brott under mattan? Kallar vi honom rättfärdig? Nej, korrupt.
Upprätthåller han rättvisan? Absolut inte, han kränker rättvisan.
Där har vi det största problemet i Bibeln: Gud är rättfärdig!
Och eftersom Han är rättfärdig och helig, gissa vad!
Eftersom Han är kärlek, hatar Han, Han hatar ondskan.
En del säger att Gud är kärlek och hatar därför inte. Fel, Gud är kärlek-
-och därför måste Han hata! Han hatar ondskan. Han kan inte vända ryggen åt.
Han kan inte se över med vår ondska och alla andras ondska.
Gud är en rättfärdig domare. Och skulle inte hela jordens Gud göra rätt?
Den stora frågan i Bibeln är alltså: Hur kan Gud vara rättfärdig-
-och samtidigt bara förlåta onda människor? Hur?
Svaret ligger i Jesu Kristi person. Detta förstår inte många med korset.
Gud fördömer hela mänskligheten i Sin rättfärdighet.
Alla som vandrat på jorden sedan Adam är fördömd i sin synd.
Inte ens alla religioner och kyrkobesök kommer att hjälpa dig ett dugg.
Du är fördömd. För att komma till Himlen måste du vara perfekt!
Du måste ha fullkomligt perfekt rättfärdighet, och ingen av oss har detta!
Gud kan inte göra det på något annat sätt. Eftersom Han är rättfärdig-
-kan Han inte sopa din synd i en korg eller under mattan!
Så i Sin rättfärdighet fördömer Gud dig, mig och hela mänskligheten.
Sedan blir Gud, i Sin kärlek, en människa. Och Han lever det liv-
-som vi inte kunde leva. Han inte bara undviker synden, utan lever-
-samtidigt ett liv i fullkomlig rättfärdighet. Han undviker inte bara-
-det negativa, utan gör alltid det positiva. Ett perfekt rättfärdigt liv.
Sedan går denne Guds Son till Golgata och där dör Han. Här är problemet.
När man hör alla påskpredikningar och allt annat, vad hör man?
Man hör om hur romarna spikade Honom på ett trä, slog och högg Honom.
Man får höra om allt som romarna gjorde mot Jesus så att Han dog.
Man hör denna sortens förkunnelse, men den missar helt poängen!
Vi är inte frälsta från våra synder därför att romarna slog ihjäl Jesus!
Vi är frälsta från våra synder för att när Han var på träet-
-blev all din synd tillräknad Honom, och sedan vände Sig Gud i Himlen-
-från Sin ende Son, inte för att Han inte klarade av att se lidandet-
-nej, Han vände Sig bort från Sin Son för att Han blev synd.
Och den separation från Gud som du och jag borde genomlida i evigheten-
-genomled Guds Son på träet. Och inte bara det negativa undandragandet-
-av Guds närvaro så att Kristus ropade “Varför har Du övergivit Mig?”
Utan hela den fulla styrkan av Guds vrede och heliga hat mot dig-
-och mig och våra brott, som Han som helig Gud måste utgjuta-
-hällde Han ut över Sin egen Son!
Som profeten i Jesaja 53:10 säger: Det behagade HERREN, JHVH…
Det behagade Jahvé att krossa Messias! Under Sin vredes fulla styrka.
Vi har läst i Bibeln hur Han ropar i Getsemane trädgård:
“Låt denna kalk gå ifrån mig! Låt denna kalk gå ifrån mig!” Tre gånger.
Tror du att vår Frälsare var rädd för ett romerskt spjut?
Många tror att Jesus med kalken menar korset och slagen-
-och att detta får Honom att svettas blod. Verkligen?
Hur kommer det sig att apostlarna, förutom Johannes, och alla martyrer-
-som blev korsfästa, sjöng hymner på vägen? De gladdes åt att bli korsfästa-
-som sin Herre. Hur kunde de vara mer modiga än sin Frälsare?
Jesus svettades inte blod bara p.g.a. ett romerskt kors!
Det var för att Han alltid funnits i Faderns sköte, i fullkomlig ljuvlighet.
Han hade alltid varit den älskade Sonen som Fadern hade Sitt behag i.
Och på detta trä drog Fadern tillbaka Sin närvaro från Sonen-
-och krossade Sin Son. Detta var i kalken: Gud Allsmäktigs vrede-
-över all synd vi begått, och Han drack upp det.
Och när Han ropade: “Det är fullbordat.” Var kalken tömd till sista droppen.
Han drack upp allt. Hela beloppet är betalat.
Och Han dog. Och på tredje dagen uppväcktes Han, genom Sin egen kraft-
-genom Andens kraft och Faderns kraft, uppväcktes Han.
Romarbrevet säger att detta är Guds tecken. Gud gav rätt åt Sin Son-
-och bevisade att döden på Golgata räckte för att betala för alla synder.
Vad betyder det då att tro att Jesus är Messias, Guds Son?
Inte bara att älska Hans undervisning och följa Honom.
Det är detta:
Jag har ingenting. Jag har ingen rättfärdighet. Inget hopp-
-bortsett från vad Gud gjorde för mig på Golgata, och Kristi uppståndelse-
-från de döda. Detta är mitt hopp!
Om jag stod mitt bland de mest ondskefulla, i syndens näste-
-är det enda som i Guds ögon gör mig annorlunda från dem Golgata kors-
-där Jesus Kristus dog för mina synder. Det är det enda.
Om ni lägger någon av er s.k. dygd till detta tror ni inte på Guds Son.
Så många säger: “Jag är kristen!” Tror du på Jesus? “Ja.”
Om du dog just nu, var skulle du hamna? “Jag skulle nog komma till Himlen.”
Varför? “Jag har varit en god människa.” Ser ni vad som inte stämmer?
Va? Va? Har du varit en god människa? Verkligen? Tillräckligt god att-
-ta dessa tankar och stå inför Gud och sätta hela evigheten på det?
En del säger, som Paulus även besvarar i Rom 5 och 6: “Om du påstår”-
-“att det bara är genom tro på Jesus och inga gärningar, då kommer folk”-
-“bara att tro på Jesus och leva som Djävulen och komma till Himlen?”
Absolut inte. Du måste lära dig två doktriner i Bibeln: Rättfärdiggörelsen.
Rättfärdiggörelsen är ett juridiskt utlåtande. Den som tror på Jesus-
-är juridiskt rättfärdigad inför Gud. Gud ser personen som riktig-
-inte på grund av deras dygd utan på grund av vad Kristus gjorde för dem.
Sedan finns det en annan doktrin som heter “pånyttfödelse”.
Om du läst 2 Kor 5 står det “Om någon är i Kristus är han en ny skapelse.”
“Det gamla är förbi, se allt är nytt.” Vad betyder det?
Jo, att de som sant tror på Jesus också blivit födda på nytt-
-eller pånyttfödda genom den helige Ande. Levandegjorda.
Det är alltså inte så att de tror på Jesus och sedan gör rättfärdiga saker-
-som de hatar, utan de tror på Jesus och är frälsta. Och på grund av detta-
-och Guds livsförvandlande kraft, börjar de nu vandra i det nya livet.
Men deras ställning inför Gud har på inget sätt sin grund i vad de själva-
-gör. Det har sin grund i Golgata kors, i Kristus allena.
Jag ska avsluta med en illustration, som förhoppningsvis inte stämmer på er-
-men den kan ge er viss insikt i vad jag talar om.
En god vän, Charles Leiter, berättade detta för mig och det är en underbar-
-illustration.
Låt oss säga att vi äger en grupp får. Och så kommer en grupp prärievargar.
Hur löser vi detta? Det finns ett antal sätt.
Vi kan ta ett vapen och skjuta vargarna. Det löser fårens och vårt-
-problem, men det är inte så bra för vargarna.
Vad mer kan vi göra? Vi kan skaffa en bur och fånga vargarna.
Vi har löst fårens problem och våra problem, men inte vargens.
Han är inte förvandlad, bara inburad.
Han går fram och tillbaka i buren och vill bara komma ut.
Du öppnar buren och han kommer ut, så vi har inte löst problemet.
Vet ni vad jag just har beskrivit? Religion, och mycket kristen religion.
Man går till kyrkan, avskyr det, men gör det för att det är rätt.
Gör detta för att det är rätt och du är tvungen. Det finns ingen verklig-
-kärlek till Gud eller längtan att tjäna, det är bara av tvång!
Lagiskhet, religion, kyrka. Varför måste vi gå?
Samma är det med vargen som säger “Varför kan jag inte bara få äta får?”
Och när ingen tittar och dörren är öppen kommer det äta får.
Du kommer att synda därför att du älskar det.
Vad är kristendom? Gud ändrar vargen till ett får. Det är kristendomen.
Han förvandlar hjärtat, tar deras stenhjärta och ger dem ett hjärta av kött.
Så vet du att du blivit kristen. Inte för att du gör en tom bekännelse-
-och tror att Jesus är Guds Son, utan för att, likt för Petrus, någonting-
-mer än kött och blod har skett med dig. Gud visade dig: detta är Hans Son.
Och Han satte en överväldigande ny längtan i dig att följa Honom.
En liten föreläsning om ontologi: Jag har en natur, en vilja och aktivitet.
Om mitt hjärta älskar ondska vill jag det onda, det världsliga, sensuella.
Pengar och allt som finns i världen. Om mitt hjärta älskar detta-
-påverkar detta min vilja, och viljan driver mina aktiviteter.
Jag drivs av mina onda begär och gör det onda. Men om någon kan ändra-
-på mitt hjärta så att jag nu hatar det jag en gång älskade-
-och det jag en gång hatade, jag nu älskar, behöver jag inte oroa mig mer.
För min nya längtan driver mitt liv i en helt annan riktning.
Och när jag syndar, krossas mitt hjärta för jag har ett nytt hjärta.
Om jag var pastor i någon av de kyrkor som finns.
Och om jag var där första söndagen, och någon kom fram till mig och sa:
“Paul, Bill som bor uppe på kullen har inte varit i kyrkan på fem år”-
-“och vi får inte tillbaka honom. Kan du inte gå och hämta honom.”
Så jag går och knackar på. Bill öppnar och välkomnar mig in.
“Bill, du har inte varit i kyrkan på fem år.”
“Du har rätt, jag älskar världen helt enkelt, men du har rätt…”
“…jag ska göra det rätta och gå tillbaka till kyrkan.”
“Bill, jag har hört att du går omkring berusad i stan mycket.”
“Du har rätt, jag har druckit, jag älskar spriten, men jag ska sluta.”
“Jag ska göra det rätta och gå tillbaka till kyrkan.”
“Bill, du har inte varit särskilt trogen till din hustru…”
“Du har rätt, pastorn, jag får sluta med det där.”
“Jag älskar det där livet men jag måste lägga av och göra det rätta.”
Nästa söndag kommer jag till kyrkan och allt folket tror inte sina ögon.
Alla tittar på Bill och säger: “Ett får har hittat tillbaka hem!”
Nej, en varg har blivit inburad. Förstår ni vad Bill säger?
“Du har rätt, pastorn, jag måste sluta med det onda som jag älskar”-
-“och börja göra det rättfärdiga som jag hatar för att komma till Himlen.”
Detta är religion, och detta är inte vad vi talar om. Vi talar om-
-ett förvandlat liv.
Och om ditt liv inte blivit förvandlat i grunden och du följer ritualer-
-eller vissa saker som du tror gör att du kommer klara dig på domens dag-
-måste jag säga dig att du har fel. Du kommer inte att klara dig alls.
Frågan är inte om religiösa utövningar som Paulus säger i Galaterbrevet.
Frågan är: Är du en ny skapelse, med ny längtan och ett nytt hjärta?
Vad ska jag göra? Erkänn din synd och att all din rättfärdighet-
-är som en smutsig klädsel, och kasta dig på Kristus, den fasta klippan.
All annan grund är lösan sand.
Jag litar inte på den ljuvligaste gestalt. Jag lutar på Jesu namn för allt.
Intet kan jag giva dig -köpslå med Gud!?- till Ditt kors jag sluter mig.
Har du några frågor finns pastorer och andra här som gärna talar med dig.
Låt oss be: Fader, jag tackar dig för Ditt Ord. Tack för Kristi kors.
Tack för den helige Ande som öppnar hjärtan och sinnen för Dig.
Herre, hjälp oss. I Jesu namn, amen.

 

Paul Washer tjänade som missionär i Peru under tio års tid, då han också grundade HeartCry Missionary Society för att stödja Peruanska församlingsplanterare. Paul tjänar nu som en av arbetarna i HeartCry Missionary Society. Han och hans fru, Charo, har tre barn: Ian, Evan och Rowan.