Vem tror ni att jag är?

Med denna korta fråga ställde Jesus Kristus Sina efterföljare inför deras livs viktigaste val. Han hade tillbringat mycket tid med dem och gjort en del djärva påståenden om Sin identitet och auktoritet. Nu var tiden inne för dem att antingen tro eller förneka Hans undervisning.

Vem säger du att Jesus är? Ditt gensvar till Honom kommer avgöra, inte bara dina värderingar och din livsstil, utan även ditt eviga öde.

Se på vad Bibeln säger om Honom:

JESUS ÄR GUD

Medan Jesus var på jorden rådde det mycket förvirring angående vem Han var. En del trodde att Han var en vis man eller stor profet. Andra trodde att Han var en galning. Ytterligare några andra kunde inte bestämma sig eller brydde sig inte. Men Jesus sa: ”Jag och Fadern är ett” (Johannesevangeliet 10:30). Det betyder att Han påstod Sig vara ingen mindre än Gud i mänskligt kött.

Många människor idag förstår inte att Jesus påstod Sig vara Gud. De nöjer sig med att tänka sig Honom som inte mycket mer än en stor etiklärare. Men även Hans fiender förstod Hans anspråk på att vara Gud. Därför försökte de nämligen stena Honom till döds (Johannesevangeliet 5:18; 10:33) och så småningom fick de Honom korsfäst (Johannesevangeliet 19:7).

C. S. Lewis gjorde följande observation: ”Du kan spärra in Honom som en dåre, du kan spotta på Honom och döda Honom som en demon; eller så kan du falla ned för Hans fötter och kalla Honom Herre och Gud. Men låt oss inte tänka ut något beskyddande nonsens om att Han var en stor lärare för mänskligheten. Den möjligheten har Han inte lämnat öppen för oss. Det var inte Hans avsikt” (citat från Kan man vara kristen?).

Om de bibliska påståendena om Jesus är sanna, är Han Gud!

JESUS ÄR HELIG

Gud är absolut och fullkomligt helig (Jesaja 6:3), därför kan Han inte begå eller godkänna det onda (Jakobs brev 1:13).

Som Gud förkroppsligade Jesus varenda detalj i Guds karaktär. Kolosserbrevet 2:9 säger ”I Honom bor hela gudomens fullhet i kroppslig gestalt.” Han var fullkomligt helig (Hebréerbrevet 4:15). Inte ens Hans fiender kunde bevisa någon anklagelse mot Honom (Johannes 8:46).

Gud kräver även helighet av oss. Första Petrusbrevet 1:16 säger: ”Ni ska vara heliga, för jag är helig.”

JESUS ÄR FRÄLSAREN

Vår underlåtenhet att lyda Gud – att vara heliga – gör att vi riskerar evigt straff (Andra Thessalonikerbrevet 1:9). Sanningen är den att vi inte alls kan lyda Honom, för vi har varken önskan eller förmågan till det. Vi är av naturen upproriska mot Gud (Efesierbrevet 2:1-3). Bibeln kallar vårt uppror ”synd”. Enligt Bibeln är alla skyldiga till synd: ”Det finns ingen människa som inte syndar”(Första Kungaboken 8:46). ”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud” (Romarbrevet 3:23). Och vi är inkapabla att ändra på vårt syndiga tillstånd. Jeremia 13:23 säger: ”Kan en nubier förvandla sin hud eller en leopard sina fläckar? Då skulle också ni kunna göra gott, ni som är så vana att göra ont.”

Det betyder inte att vi inte kan utföra medmänskliga handlingar. Vi kan rent av vara engagerade i flera religiösa eller humanitära aktiviteter. Men vi är helt och hållet inkapabla att förstå, älska eller behaga Gud på egen hand. Bibeln säger: ”Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen finns som förstår, ingen som söker Gud. Alla har avfallit, alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda.” (Romarbrevet 3:10-12).

Guds helighet och rättvisa kräver att all synd straffas med döden: ”Den som syndar skall dö” (Hesekiel 18:4). Detta är svårt för oss att förstå för vi vill gärna värdera synden relativt, då vi antar att en del synder är mindre allvarliga än andra. Men Bibeln lär att alla syndiga handlingar är resultatet av syndigt tänkande och onda begär. Därför kan vi inte lösa vårt syndproblem eller ta bort dess påföljder bara genom att ändra vårt beteendemönster. Vi behöver förändras inombords så att vårt tänkande och våra önskningar är heliga.

Jesus är den ende som kan förlåta och förvandla oss, och därigenom befria oss från syndens makt och straff: ”Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta” (Apostlagärningarna 4:12).

Även om Guds rättvisa kräver döden för synd har Hans kärlek försett oss med en Frälsare, som tog på Sig straffet och dog för syndare: ”Kristus … led … i orättfärdigas ställe för att föra er till Gud” (Första Petrusbrevet 3:18). Kristi död tillfredsställde Guds rättvisas krav och gjorde så att Han kunde förlåta och rädda de som sätter sin tro till Honom (Romarbrevet 3:26). Johannesevangeliet 3:16 säger: ”Så älskade Gud världen att Han gav Sin enfödde Son, så att var och en som tror på Honom, inte ska gå under, utan ha evigt liv”. Han är ensam ”vår store Gud och Frälsare” (Titusbrevet 2:13).

JESUS ÄR DET ENDA GODTAGBARA FÖREMÅLET FÖR FRÄLSANDE TRO

En del människor tror att det inte spelar någon roll vad man tror på så länge man är uppriktig. Men utan ett giltigt objekt är ens tro värdelös.

Om du tar gift – i tron att det är medicin – kan inte all tro i världen rädda ditt liv. Likadant, om Jesus är det enda hoppet om räddning, och du förlitar dig på någon eller någonting annat för att bli frälst, då är din tro värdelös.

Många antar att det finns många vägar till Gud och att varje religion står för en del av sanningen. Men Jesus sa: ”Jag är vägen, sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom Mig” (Johannesevangeliet 14:6). Han påstod inte att Han bara var en av många likvärdiga vägar till Gud, eller vägen till Gud endast på Hans tid. Han påstod Sig vara den enda vägen till Gud – då och för evigt.

JESUS ÄR HERRE

I dagligt tänkesätt säger man att människan är ett resultat av evolution. Men Bibeln säger att vi skapades av en personlig Gud till att älska, tjäna och åtnjuta oändlig gemenskap med Honom.

Nya testamentet avslöjar att det var Jesus själv som skapade allting (Johannesevangeliet 1:3; Kolosserbrevet 1:16). Därför äger Han och härskar också över allting (Psalm 103:19). Detta innebär att Han har makt över våra liv, och vi är skyldiga Honom absolut lojalitet, lydnad och dyrkan.

Romarbrevet 10:9 säger: ”För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst.” Att bekänna Jesus som Herre innebär att man ödmjukt underordnar sig Hans makt (Filipperbrevet 2:10-11). Att tro att Gud uppväckt Honom från de döda innebär att man litar på att Hans uppståndelse var ett historiskt faktum – höjdpunkten i den kristna tron och sättet som Fadern bekräftade Sonens gudomlighet och makt (Romarbrevet 1:4; Apostlagärningarna 17:30-31).

Sann tro åtföljs alltid av att man ångrar synden. Ångern är mer än bara att känna sig ledsen över synden. Det handlar om att hålla med Gud om att du är syndig, bekänna dina synder för Honom och göra ett medvetet val att vända om från synden och jaga efter helgelse (Jesaja 55:7). Jesus sa: ”Om ni älskar Mig kommer ni hålla Mina bud” (Johannesevangeliet 14:15); och: ”Om ni förblir i Mitt ord, då är ni verkligen Mina lärjungar” (Johannesevangeliet 18:31).

Det räcker inte med att tro på vissa fakta gällande Kristus. Även Satan och hans demoner tror på den sanne Guden (Jakobs brev 2:19), men de älskar och lyder Honom inte. Deras tro är inte genuin. Sann frälsande tro gensvarar alltid i lydnad (Efesierbrevet 2:10).

Jesus är den enväldige Herren. När du lyder Honom bekräftar du Hans herravälde och underordnar dig Hans makt. Detta betyder inte att din lydnad alltid kommer att vara fullkomlig, men detta är ditt mål. Det finns inget område i ditt liv som du undanhåller från Honom.

JESUS ÄR DOMAREN

Alla som förkastar Jesus som sin Herre och Frälsare kommer en dag möta Honom som sin Domare: ”Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han alla människor överallt att omvända sig. Han har nämligen bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han har utsett, och han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda” (Apostlagärningarna 17:30-31).

Andra Thessalonikerbrevet 1:7-9 säger: ”Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. De ska straffas med evigt fördärv, skilda från Herrens ansikte och hans härlighet och makt.”

HUR KOMMER DU SVARA?

Vem säger Bibeln att Jesus är? Den levande Guden, den Helige, Frälsaren, det enda giltiga föremålet för frälsande tro, den enväldige Herren och den rättfärdige Domaren.

Vem säger du att Jesus är? Det är den oundvikliga frågan. Han, och ingen annan, kan friköpa dig – befria dig från syndens makt och straff. Endast Han kan förvandla dig, återföra dig till gemenskap med Gud och ge ditt liv ett evigt syfte. Kommer du att omvända dig och tro på Jesus Kristus som din Herre och Frälsare?

macarthurbio[1]

John MacArthur är pastor-lärare i Grace Community Church i Sun Valley, Kalifornien, samt författare, konferenstalare, ordförande för The Master’s College och Seminary, och huvudlärare i Grace to You media ministry.