Vi arbetar tillsammans för sanningen (Paul Washer)

Älskade broder, du visar dig trofast i allt som du gör för bröderna, också för dem som kommer som främlingar. De har vittnat inför församlingen om din kärlek, och du gör rätt i att utrusta dem för fortsatt färd på ett sätt som är värdigt Gud. Det är ju för Namnets skull de har gått ut, och de tar inte emot något från hedningarna. Därför är det vår plikt att stödja sådana, så att vi arbetar tillsammans för sanningen.

Tredje Johannesbrevet 1:5-8

I Guds löfte till Sitt folk i Malaki 1:11 finner vi det vägledande temat för HeartCry Missionary Society: “mitt namn [ska] vara stort bland hednafolken.” Vår stora passion är att den Högste Gudens Namn ska värderas över allt annat i alla länder och bland alla folkslag, och ges det lov Han förtjänar.

En så stor uppgift som denna kan inte göras isolerat, utan kräver en gemensam ansträngning av likasinnade Kristna som brinner med samma heliga, gudscentrerade passion. Sådana män och kvinnor går att finna över hela jorden. Genom den helige Andes pånyttfödande verk har de blivit nya skapelser som bär hjärtan som brinner med passionen för att Guds Namn ska bli helgat, att Hans rike ska komma och att Hans vilja ska ske. De är levande illustrationer av Tredje Johannesbrevet 5-8.

DE HAR GÅTT UT FÖR NAMNETS SKULL. De visas upp sist av alla, som de som är dödsdömda. De är ett spektakel för världen, både för änglar och människor. De är dårar för Kristi skull, de är svaga, de är utan heder, de är både hungriga och törstiga, de är dåligt klädda, behandlas hårt och är hemlösa. När de smädas så välsignar de, när de förföljs så håller de ut, när de förtalas så försöker de försonas. De har blivit som avskummen i världen, alltings drägg, och det än idag. Första Korintierbrevet 4:9-13

Medarbetare

Undervisning under en presenning i norra Anderna i Peru där föreståndaren för HeartCry, Paul Washer, uppmuntrar pastorer, lekmannaledare och andra kristna att fortsätta mot målet att bli lika Kristus och att ta med missionsbefallningen till varje berg och dal i Peru.

DE TAR INTE EMOT NÅGONTING FRÅN DE OTROENDE. Har de inte rätt att äta och dricka? Har de inte rätten att avstå från att arbeta med sina händer? Om de sår andliga saker, är det för mycket begärt att de skördar materiella saker? Men de använder inte denna rättighet, utan uthärdar alla saker så att de inte orsakar något hinder för Evangeliet om Kristus. Första Korintierbrevet 9:4-12

DET ÄR VÅR PLIKT ATT STÖDJA SÅDANA. Vi bör lägga ner våra liv för bröderna. För vem som än har världens rikedomar och ser sin broder i nöd och stänger sitt hjärta mot honom, hur kan Guds kärlek finnas i honom? Vi ska inte älska med ord eller med tunga, utan i gärning och sanning. Vi handlar troget i vad vi än åstadkommer för bröderna, och speciellt när de är främlingar. Vi kommer att göra gott i att sända dem vidare på sin färd, på ett sätt som är värdigt den Gud de tjänar, för de gick ut för Namnets skull. Första Johannesbrevet 3:16-18

SÅ ATT VI ARBETAR TILLSAMMANS FÖR SANNINGEN. Gud gör det största arbetet i den kristna missionshistorien. Det finns dörrar som har öppnats för oss som ingen missionsexpert eller strateg hade kunnat föreställa sig vara möjliga för tio år sen. Gud har raserat väggarna och flyttar sig med kraft genom hela världen för att samla ett folk åt Sig från varje folkslag, språk, folk och land. Vilken möjlighet som väntar oss. Trots att alla inte är kallade att åka iväg, så är alla kallade att stödja de som åker, och när vi gör det blir vi medarbetare med dem i att sprida Guds sanning och ära över världen. Vilket privilegium! Vilken obeskrivlig gåva! Att ha möjlighet att stå bakom och bredvid den peruanska brodern som går otaliga mil genom Anderna för att predika Evangeliet till de som aldrig hört, den rumänska brodern som behandlas som en utböling när han börjar sin nya mission i en isolerad by, den nigerianska missionären som dagligen riskerar att han själv och hans värdefulla familj blir martyrer för att kunna predika Evangeliet för muslimer, den väderbitne missionären i Serbien vars hus har bränts ner till grunden och inte har någonstans att vila, den ryska juden som går längs gatorna i Jerusalem för att dela Evangeliet medan hans eget folk förolämpar och förföljer honom, och ljuger och säger allt möjligt ont om honom för Kristi skull. Vilket privilegium att en dag få stå med dessa män i härlighet och inse att vi var medarbetare med dem i förkunnandet av Evangeliet.

 

d29zx6g_1fzwgfng9_b[1]Paul Washer tjänade som missionär i Peru under tio års tid, då han också grundade HeartCry Missionary Society för att stödja peruanska församlingsplanterare. Paul tjänar nu som en av arbetarna i HeartCry Missionary Society och organisationen stödjer missionärer över hela världen. Han och hans fru, Charo, har fyra barn: Ian, Evan, Rowan och Bronwyn. Två av hans böcker finns översatta till svenska och kan beställas på förlaget Reformedias webbshop: Det allra viktigaste och Ett nytt hjärta.