Varför är det så viktigt för pastorer att utveckla ödmjukhet?

Ödmjukhet är viktigt för pastorer för att ledarskap innebär att våra svagheter är lika synliga som våra styrkor. Ödmjukhet formar hur vi bemöter kritik.
 

 

VARFÖR ÄR DET SÅ VIKTIGT FÖR PASTORER ATT UTVECKLA ÖDMJUKHET?
Det sägs att det viktigaste karaktärsdraget hos en pastor är ödmjukhet.
Och att det andra viktigaste karaktärsdraget är ödmjukhet.
Och det tredje är ödmjukhet. Det håller jag med om.
Det är avgörande viktigt för pastorer att vara ödmjuka, av den enkla-
-anledningen att makt utgör en stor frestelse i pastorns liv.
Du kommer frestas att avfärda människor, du kommer bli kritiserad.
En sak jag upplevt som pastor är känslan av nakenhet inför församlingen.
Vi har alla svagheter och blinda fläckar, men när man är ledare-
-kan alla se dem, man kan inte gömma dem.
Folk kommer se det, kritisera dig, du kommer se dina misslyckanden-
-och om du då inte är ödmjuk inför Gud kommer du svara på syndiga sätt.
Sätt som kommer skada Evangeliet och såra församlingen.
Därför är ödmjukhet avgörande viktigt i pastorstjänsten.
Herren använder den ödmjuke och slår ner den högmodige.
Vill du bli använd av Gud – var ödmjuk!
Översättning: Evangeliecentrerat.se|Copyright 2018 9Marks.  Used by permission.|Website:  www.9Marks.org