Vilket är det mest grundläggande problem som evangeliet adresserar?

Vilket är det mest grundläggande problem som evangeliet adresserar?

Handlar evangeliet i grund och botten om att möta våra behov? Om att fylla vår längtan efter mening? Om att förvandla samhället? Om att lära oss leva bättre liv? Om att hjälpa de fattiga? Om att göra oss rika och friska? Alla dessa idéer om evangeliet hakar på ett uppenbart problem och säger ”Det är detta evangeliet handlar om!” Men är något av det där egentligen vad evangeliet handlar om? Är någon av de där sakerna det grundläggande problemet som evangeliet adresserar? Bibeln säger ”Nej, ingen av dem.” Bibeln lär klart och tydligt att mänsklighetens grundläggande problem är vår synd och Guds vrede gentemot oss på grund av vår synd.

  • ”Vem kan bestå inför hans harm, vem kan uthärda hans vredes glöd? Hans vrede brinner som eld och klipporna spricker inför honom” (Nahum 1:6).
  • ”Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen” (Rom 1:18).
  • ”Låt ingen bedra er med tomma ord. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn” (Ef 5:6).
  • ”Och jordens kungar, stormännen och befälhavarna, de rika och mäktiga och alla slavar och fria gömde sig i hålor och bland bergens klippor, och de sade till bergen och klipporna: ’Fall över oss och göm oss för honom som sitter på tronen och för Lammets vrede! Deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå?’” (Upp 6:15–17)

Guds vrede mot vår synd är det grundläggande problem som evangeliet riktar sig till. Jesus dog på korset som ett blidkande offer som avvänder Guds vrede (Rom 3:25; 1 Joh 2:2, 4:10) för att vi ska kunna räddas genom tron på honom.

Översatt av Nima Motallebzadeh

Copyright 2020 9Marks. Used by permission. Website: www.9Marks.org