10 frågor att ställa i början av ett nytt år

10 frågor att ställa i början av ett nytt år

Tänk på ditt livs riktning

En gång när Guds folk hade blivit obetänksamt i sin relation med honom, förmanade Herren dem genom profeten Haggai: ”Lägg märke till hur det går för er” (Haggai 1:5) förklarade han, och uppmanade dem att reflektera över några av de saker som hände med dem och utvärdera sin slarviga andlighet i ljuset av vad Gud sagt till dem.

Även de som är mest trogna Gud behöver då och då stanna upp och tänka på riktningen i deras liv. Det är så lätt att skumpa från den ena upptagna veckan till den andra utan att någonsin stanna och fundera vart vi går och vart vi borde vara på väg.

Början på ett nytt år är en perfekt tid att stanna, titta upp och få vår färdriktning. För detta ändamål, är här några frågor att ställa andaktsfullt i Guds närvaro.

 1. Vilken speciell sak kan du göra i år för att öka ditt åtnjutande av Gud?
 2. Vad är det mest mänskligt omöjliga du vill be Gud att göra detta år?
 3. Vad är det i särklass mest viktiga du kan göra för att höja ditt kvalitén på ditt familjeliv detta år?
 4. I vilken andlig disciplin vill du göra mest framsteg i år, och vad ska du göra åt det?
 5. Vad är den i särklass största tidsslösaren i ditt liv, och vad ska du göra åt den detta år?
 6. Vad är det bästa, nya sättet du kan styrka din församling på?
 7. Vems frälsning ska du be mest ihärdigt för detta år?
 8. Vilket är det viktigaste sättet du, genom Guds nåd, ska försöka göra detta år annorlunda från förra året?
 9. Vilken speciell sak kan du göra för att förbättra ditt böneliv detta år?
 10. Vilken enda sak planerar du att göra detta år som kommer ha störst betydelse om tio år? I evigheten?

Som tillägg till dessa tio frågor, är här tjugoen till som kan hjälpa dig tänka på dina vägar. Tänk på hela listan under en sittning, eller svara på en fråga varje dag i en månad.

 1. Vad är det viktigaste beslutet du behöver göra detta år?
 2. Vilket område i ditt liv behöver mest förenkling, och vad är ett sätt du kan förenkla det på i detta område?
 3. Vad är det viktigaste behovet du känner en börda för att möta detta år?
 4. Vilken vana skulle du helst vilja skaffa dig detta år?
 5. Vem är den person du mest vill uppmuntra detta år?
 6. Vad är ditt viktigaste ekonomiska mål detta år, och vad är det viktigaste steget du kan ta mot att uppnå det?
 7. Vad är det i särklass viktigaste du kan göra för att förbättra kvalitén på ditt arbetsliv detta år?
 8. Finns det ett nytt sätt att kunna vara till välsignelse för din pastor (eller någon annan som tjänar dig andligt) detta år?
 9. Finns det en sak du kan göra detta år för att berika det andliga arv du kommer lämna till dina barn och barnbarn?
 10. Vilken bok, förutom Bibeln, vill du helst läsa detta år?
 11. Vad ångrar du mest från förra året och vad kommer du göra åt det det här året?
 12. Vilken välsignelse från Gud vill du söka mest ihärdigt detta år?
 13. På vilket område i ditt liv behöver du växa mest, och vad ska du göra åt saken detta år?
 14. Vad är den viktigaste resan du vill göra detta år?
 15. Vilken färdighet vill du lära dig mest eller förbättra detta år?
 16. Till vilket behov, eller vilken verksamhet vill du försöka ge mer än förut till detta år?
 17. Vad är den allra viktigaste sak du kan göra för att höja kvaliteten i dina resor till och från jobbet detta år?
 18. Vilken enskild biblisk lära vill du mest förstå dig på bättre detta år, och vad ska du göra åt saken?
 19. Om de som känner dig bäst gav dig ett gott råd, vad skulle de säga? Skulle de ha rätt? Vad ska du göra åt det?
 20. Vad är den viktigaste nya saken du vill köpa detta år?
 21. På vilket område i ditt liv behöver du ändras mest och vad ska du göra åt det detta år?

Värdet hos många av dessa frågor ligger inte i deras djup, utan i det enkla faktum att de för en fråga eller ett åtagande i fokus. Till exempel, genom att bara formulera vilken människa du helst vill uppmuntra detta år kan mer sannolikt hjälpa dig minnas att uppmuntra den personen än om du inte hade funderat på frågan.

Om du funnit dessa frågor vara till hjälp, kanske du vill spara dem någonstans – i en dagsplanerare, handdator, anslagstavla, o.s.v. – där du kan se över dem mer ofta än en gång om året.

Så låt oss utvärdera våra liv, sätta planer och mål och leva detta nya år med biblisk flitighet och minnas att ”Den flitiges planer ger idel vinst” (Ords 21:5). Men i allt, låt oss också minnas vårt beroende av vår Kung som sa: ”Utan mig kan ni ingenting göra” (Joh 15:5).

 

Donald S. Whitney (fil.dr. University of the Free State, Bloemfontein, South Africa) är professor i biblisk andlighet och assisterande dekanus vid Southern Baptist Theological Seminary i Louisville, Kentucky. Han har skrivit flera böcker, bl. a. Spiritual Disciplines for the Christian Life och Familjeandakt som kan köpas på svenska här. Don bloggar regelbundet på BiblicalSpirituality.org.

Artikeln har översatts och publicerats med tillstånd av Crossway. Länk till originalartikeln: https://www.crossway.org/articles/10-questions-to-ask-at-the-start-of-a-new-year/