11 steg till att memorera en hel bibelbok

Första Korinthierbrevet tar ca 60 minuter att läsa högt. Det tog mig ca 14 månader att lära mig hela brevet utantill, och jag har ägnat flera månader åt att läsa upp hela brevet ur minnet varje morgon för att få det att sitta. Jag har troligen ägnat i genomsnitt 45-75 minuter varje morgon åt att memorera brevet. I början tog det mindre tid, men det svällde upp när jag försökte lära mig och bibehålla mer av brevet.

En bok att gå till i detta ämne är Andy Davis’ An Approach to Extended Memorization of Scripture. (Se TGC:s intervju med Davis.) Jag har gjort några justeringar på hans metod.

11_steps_300_200_901Så hur gör vi när vi ska memorera en större sektion eller hel bok i Bibeln? Här är 11 grundläggande steg som jag följt och rekommenderar för andra:

1. Gör memoreringen till en del av din dagliga rutin.

Det går inte att memorera en hel bibelbok utan att arbeta ihärdigt varje dag med det. Fortsätt. Ta kanske ledigt på söndagar. Det gör inte jag men jag brukar repetera på söndagar utan att lägga till fler meningar.

2. Ta bort alla versnummer.

Andy Davis sätt att memorera större skriftställen är bra, men just här är jag inte överens med honom. Han tycker det är ”väsentligt” att memorera versnummer. Jag tycker det är bättre att inte ha med kapitel- och versnummer.

3. Gör en satsanalys av passagen på hebreiska eller grekiska (om du kan) och samkör den så gott det går på ditt eget språk.

Satsanalys är ett flexibelt och enkelt sätt att studera Bibeln på som gör att du kan spåra argumentet: öka textindrag för att ange underordnad sats. Efter detta försöker jag bränna in denna bild i mitt huvud samtidigt som jag memorerar texten.

4. Gör markeringar i texten.

Kursivera ord du vill betona när du uttalar dem och färgkoda återkommande ord och teman.

5. Gå medan du memorerar.

Inomhus går jag på ett löpband eller fram och tillbaka. Helst går jag utomhus om det är bra väder. (Jag bor i Minnesota och en stor del av året dör man om man är utomhus längre än 10 minuter.) Jag försöker inte memorera när jag sitter på en stol eller ligger på en bädd. Men det finns två undantag: Jag reciterar ofta det jag lärt mig utantill när jag (a) kör bil ensam eller (b) är på väg att somna på kvällen.

6. Välj en del att memorera för just den dagen.

En eller två meningar är lagom. Ibland gör jag mer än så på en dag men använder sedan de följande dagarna för att repetera det utan att lägga till någon mer mening.

7. Recitera den nya texten ordagrant 10 gånger.

Lär dig den så bra att du kan skriva den för hand eller på tangentbord ord för ord utan att göra fel. Spela sedan in dig själv när du reciterar högt tio gånger. Lyssna på dina inspelningar så att du kan rätta dig själv. Räkna inte ett misstag som en av de tio gångerna. När jag använder min bärbara dator och går på löpbandet, spelar jag in mig själv med datorns mediaspelare och håller räkningen på en miniräknare på hur många gånger jag citerat passagen korrekt. När jag använder min telefon och går omkring inomhus eller promenerar ute, spelar jag in mig själv på min telefon och använder en poängräknings-app för att se hur många gånger jag citerat passagen korrekt. Du kan ta skärmdumpar av den satsindelade texten du memorerar så att du kan se den på telefonen, eller så kan du skriva ut den. Jag använder helst skärmdumpar på telefonen när jag först lär mig kortare stycken och sedan papper när jag arbetar på att konsolidera långa stycken.

8. Repetera regelbundet.

Spela in dig själv, där du reciterar ett långt stycke, och lyssna sedan till din inspelning för att leta fel. Jag lyssnar på mina inspelningar på 1,5 eller dubbla hastigheten.

9. Spela in dig själv när du läser hela bibelboken i stycken och lyssna på dessa inspelningar upprepade gånger.

Det är alltid bra att lyssna på dessa inspelningar. Gör det (a) innan du börjar memorera dem, (b) medan du memorerar dem och (c) efter du memorerat dem.

10. Studera boken du memorerar.

Ju bättre du förstår vad du memorerar, desto djupare kan orden få fäste i ditt hjärta. Läs igenom några av de bästa kommentarerna till boken. Och om du kan undervisa i samma bok (t.ex. i en hemgrupp eller söndagsskoleklass), kommer det att vara dig till än mer hjälp då du lär dig så mycket genom att undervisa.

11. Sök tillfällen att recitera vad du memorerat för andra människor.

Vänner, hemgruppen, klassen eller församlingens gudstjänst. (Nyligen fick jag tillfället att recitera 1 Korinthierbrevet på gudstjänsten.) Det här är extra motivation för att memorera texten väldigt noga, och det kommer att bygga upp andra.

 

1 Corinthians from Bethlehem Baptist Church on Vimeo.

 

Andy Naselli (fil dr i teologi, Bob Jones University; fil dr i Nya testamentets exegetik och teologi, Trinity Evangelical Divinity School) är högskolelektor i Nya testamentet och teologi vid Bethlehem College & Seminary, administratör för Themelios och äldste i Bethlehem Baptist Church.