17 bibelmeditationstekniker

17 bibelmeditationstekniker

Från Donald S. Whitneys utmärkta bok Spiritual Disciplines for the Christian Life (NavPress, 2014), 56-68.

Meditation handlar inte om att lägga armarna i kors, luta sig tillbaka i fåtöljen och stirra i taket. Detta kallas för att dagdrömma, inte meditera. Att dagdrömma är inte alltid slöseri med tid; det kan vara en välbehövd, väl förtjänt sinnesfrist, precis som avkoppling ofta är för kroppen. Vår nådige Fader sporrar oss inte alltid till att ”producera” och, som jag skrivit på ett annat ställe är det möjligt att dagdrömma, att ”Göra ingenting – och att göra det till Guds ära.”

Till skillnad från dagdrömmandet, där man låter tankarna fara iväg, så samlar man tankarna när man mediterar. Man ger sin uppmärksamhet åt versen, frasen, ordet eller undervisningen i skriftstället man valt. Istället för mental planlöshet är ditt sinne inne på ett spår när du mediterar – det är på väg någonstans; det har riktning. Riktningen ditt sinne tar avgörs av vilken meditationsteknik du använder dig av.

Här är sjutton bibelmeditationstekniker. Jag använder alla ibland och inga alltid. Varför så många? Jo, därför att det kan vara så att du känner en större samklang med vissa än med andra, medan någon annan kanske är lagd åt motsatt håll än ditt. Och du kanske är som jag och gärna vill ha lite variation.

Här är metoderna han lägger fram. Se boken för en förklaring av varje.

 1. Betona olika ord i texten
 2. Skriv om texten med dina egna ord
 3. Formulera en princip utifrån texten – vad lär den?
 4. Kom på en illustration av texten – vilken bild kan förklara den?
 5. Leta efter tillämpningar av texten
 6. Fråga dig hur texten pekar på Lagen eller Evangeliet
 7. Fråga dig hur texten pekar på någonting som har att göra med Jesus
 8. Fråga dig vilken fråga som blir besvarad eller vilket problem som får sin lösning av texten
 9. Be igenom texten
 10. Memorera texten
 11. Uttryck dig på ett konstnärligt sätt utifrån texten
 12. Ställ Fil 4:8-frågorna till texten
  • Vad är sant med detta, eller vad för sanning exemplifierar den?
  • Vad är värdigt med detta?
  • Vad är rätt eller rättfärdigt i detta?
  • Vad är rent i detta, eller hur exemplifierar den renhet?
  • Vad är värt att älska i detta?
  • Vad är värt att uppskatta i detta?
  • Vad är dygdigt i detta (d.v.s. har förträfflighet, hög kvalitet)?
  • Vad förtjänar beröm i detta?
 13. Ställ Joseph Halls frågor till texten
  • Vad är det (definiera och/eller beskriv vad det är) du mediterar över?
  • Vad kan detta indelas eller delas upp i?
  • Vad är dess orsak?
  • Vad får det för konsekvenser, vad är dess frukter och verkan?
  • Vad är dess plats, position eller bruk?
  • Vad är dess egenskaper och attribut?
  • Vad står i motsats till, säger emot eller är annorlunda mot det?
  • Vad kan jämföras med det?
  • Vad är dess titlar eller namn?
  • Vad är dess vittnesbörd eller exempel från Skriften?
 14. Rada upp och upptäck ett minimalt antal insikter från texten
 15. Finn en länk eller röd tråd mellan alla paragrafer eller kapitel du läser
 16. Fråga dig hur texten bemöter just ditt problem eller din fråga
 17. Använd en meditationskarta, d.v.s. en tankekarta.

 

Justin-TaylorJustin Taylor är direktör och bokförläggare på Crossway. Han bloggar på Between Two Worlds. Du kan följa honom på Twitter.