Utvald i lidandets ugn (andakt av Charles Spurgeon)

Utvald i lidandets ugn (andakt av Charles Spurgeon)

”Jag har utvalt dig i lidandets ugn.”
Jesaja 48:10

Trösta dig själv, prövade troende, med denna tanke: Gud säger: ”Jag har utvalt dig i lidandets ugn.” Kommer inte detta ord likt en mjuk dusch och lindrar lågornas hetta? Är den inte som en brandsäker rustning, mot vilken hettan inte har någon makt? Låt lidandet komma – Gud har utvalt mig.

Fattigdom, du må kliva innanför min dörr, men Gud finns redan i huset, och han har utvalt mig. Sjukdom, du må göra intrång, men jag har ett balsam redo – Gud har utvalt mig. Vad som än händer mig i denna tårarnas dal, vet jag att han har ”utvalt” mig.

Om du som troende är i behov av ännu större tröst, kom då ihåg att du har Människosonen med dig i ugnen. Där, i din tysta kammare sitter En vid din sida, som du inte har sett, men som du älskar; och ofta, när du inte vet det, bäddar han hela din säng i ditt lidande, och mjukar upp kudden för dig. Du är fattig; men där, i ditt ljuva hem är livets och ärans Herre en regelbunden gäst. Han älskar att komma in på dessa ödsliga platser för att få besöka dig. Din vän håller sig nära dig. Du kan inte se honom, men du kan känna hans händer hålla dig hårt.

Hör du inte hans röst? Även i dödsskuggans dal säger han: ”Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud.” Minns du Caesars ädla tal: ”Frukta inte; du har Caesar och hans lycka i din båt!” Frukta inte, du kristne; Jesus är med dig. I alla de eldprov du går igenom, är Hans närvaro både din tröst och försäkring. Han kommer aldrig lämna någon som han valt till sin egendom.

”Frukta inte, ty jag är med dig”, är hans säkra löftesord till sina utvalda, när de befinner sig i ”lidandets ugn”. Ska du då inte hålla hårt i Kristus och säga:

”Genom eldar och åar,
om Jesus leder,
följer jag honom varthän han än går.”