5 skäl att prioritera familjeandakterna

5 skäl att prioritera familjeandakterna

Nästan alla mina bekanta känner att de har för mycket att göra. De flesta är mer upptagna än någonsin förr, särskilt om de har barn hemma.

Lägg till detta min iakttagelse att de flesta kristna jag känner kan hålla med om att familjeandakter – om de vet vad det är – nog skulle vara värt besväret, om de hade lagt tid på det.

Om det här stämmer in på dig så är min bön att jag ska kunna övertala dig att göra familjeandakterna till prioritet, även om det redan finns många måsten i ditt liv. Jag hoppas också att jag ska kunna övertala dig, oavsett hur stor din familj är – även om du aldrig har haft barn eller inte längre har dem hemma – genom dessa fem skäl.

1. Gud är värd våra familjers tillbedjan i hemmen.

Detta är Bibelns undervisning. Även om det inte finns någon direkt befallning om familjeandakter, finns detta med indirekt överallt. När Isak frågade sin fader Abraham: ”Var är lammet till brännoffret?” (Se 1 Mos 22:7), visste han att någonting saknades eftersom Abraham många gånger förr hade lett Isak och övriga familjen i hur man tillber Gud.

Vidare, efter att Jobs vuxna barn haft fest brukade han skicka bud till dem och offra ett brännoffer i tillbedjan i deras närvaro. ”Så gjorde Job varje gång”, läser vi (Job 1:5).

Aposteln Petrus uppmanar män att ”leva förståndigt med [sina] hustrur” (1 Petr 3:7). Ett skäl Petrus ger till detta är ”så att inget står i vägen för era böner”. Han menar inte bara mannens bön här utan den gemensamma bönen. Petrus tar för givet att kristna par ber tillsammans i sina hem.

Om du satt din tro till evangeliet hoppas jag att du är övertygad både genom Skriften och Anden att Gud – på grund av den han är och vad han har gjort för oss – är värd våra familjers tillbedjan i hemmen.

2. Det finns inget bättre sätt att tala evangeliet in i din familjs liv varje dag.

Allt som tär på själen och livet gör att vi måste repetera evangeliets ärofyllda sanningar dagligen. Jerry Bridges har påmint oss om vårt behov att ”predika evangeliet för oss själva varje dag”. Familjeandakten ger oss möjligheten att göra detta, och hela vårt hushåll.

Om du har barn – är det säkert att de förstår evangeliets budskap? Även om de inte ännu på ett frälsande sätt har tagit till sig det, tror du att de med egna ord kan säga vad Gud har åstadkommit i Jesu liv, död och uppståndelse? Ta inte för givet att andra kommer att förklara och se till att de begriper det. Genom familjeandaktsstunderna kan du bli säker på att de vet det enda budskapet genom vilket vi blir försonade med Gud.

3. Det finns inget bättre sätt att ge dina barn en regelbunden tid där de får lära sig från dig om gudomliga ting.

Givetvis vill du att dina barn ska lära sig Bibeln och hur man lever som kristen från din pastor och andra som undervisar i församlingen. Det är en grundbult i det kristna föräldraskapet. Men du vill inte lämna ut allt ansvar för den kristna undervisningen av dina barn till andra barns föräldrar.

Dessutom är tillfällena som dina barn har med dessa föräldrar varje vecka begränsade i jämförelse med den tid du kan ägna med dem varje dag. Familjeandakter är det bästa och mest stabila sättet att överföra dina grundvärderingar till dina barn.

4. Det finns inget bättre sätt för dina barn att se sina föräldrars pågående, positiva andliga exempel i det verkliga livet.

Till vardags i hemmet ser dina barn dina värsta sidor. De ser dig ofta när du inte beter dig som en kristen. Se till att de ser dina bästa sidor också, när du lever som en Jesu efterföljare i deras närvaro.

Låt dem se dig – en man eller kvinna de vet är ofullkomlig och syndig – ständigt återkomma till Bibeln och Kristi centralitet i hemmet. Låt dem se, inte en hycklare som försöker skilja sin synd från sin tro, utan någon som regelbundet kommer till Gud i tillbedjan med familjen och ödmjukt bekänner sin synd och sitt behov av en Frälsare.

De som gör detta kommer även upptäcka hur familjeandakterna utvecklar stunderna av bekännelse, förlåtelse och försoning som behövs för alla familjers välmående.

5. Är inte detta vad du egentligen vill göra?

Borde det vara nödvändigt att övertyga äkta kristna att vilja tillbe Gud i sitt eget hem med familjen? Är det inte Gud själv som planterar denna önskan i hjärtat på alla som älskar honom?

Så gör vad du verkligen vill göra. Börja tillbe Gud med din familj i ditt hem ikväll.

Red. anm. Don Whitneys bok Familjeandakt finns nu på svenska och kan köpas i Reformedias webbutik.

Donald S. Whitney är professor i biblisk andlighet och assisterande dekanus vid The Southern Baptist Theological Seminary. Han har tjänat inom pastoral verksamhet i tjugofyra år. Han har skrivit sex böcker, bl.a. Spiritual Disciplines for the Christian Life, och är populär som konferenstalare, särskilt i ämnena personlig och församlingsrelaterad andlighet.