9 saker du bör veta om bön i Bibeln

9 saker du bör veta om bön i Bibeln

Vet du hur många böner som nämns i Bibeln (och hur många som besvaras)? Här finns svaret på denna fråga och andra saker du bör veta om bön i Bibeln.

1. Bibeln innehåller 650 böner. (Här är hela listan på var de finns.)

2. Det finns ca 450 bönesvar registrerade i Bibeln.

3. Första gången bön nämns i Bibeln är 1 Mos 4:26 (tidigare samtal var det Gud som direkt påbörjade, t.ex. 1 Mos 3:8-13, 1 Mos 4:9).

4. Bibeln registrerar 25 olika tillfällen då Jesus ber under sin gärning på jorden.

5. I Bibeln nämner Paulus bön (böner, bönerapporter, böneämnen, uppmaning till bön) 41 gånger.

6. Även om bönen kan (och ska) göras i vilken kroppsställning som helst, finns det fem olika ställningar i Bibeln: Sittande (2 Sam 7:18), stående (Mark 11:25), knäböjande (2 Krön 6:13; Daniel 6:10; Luk 22:41; Apg 7:60, 9:40, 20:36, 21:5; Ef 3:14), med ansiktet mot marken (Matt 26:39; Mark 14:35), och med upplyfta händer (1 Tim 2:8).

7. I Jesu mönsterbön för sina lärjungar (Luk 11:1-4) ger han fem områden att rikta in sig på: Att Guds namn blir hedrat — fokus på hans eviga ära (“Fader, helgat varde ditt namn”); att Guds rike kommer — fokus på hans eviga vilja (“tillkomme ditt rike”); att Gud försörjer oss — fokus på nuet (“vårt dagliga bröd giv oss idag”); att Gud skänker förlåtelse — fokus på vårt förflutna (förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro); att Gud ger befrielse — fokus på framtiden.

8. Minst nio huvudkategorier av bön finns med i Bibeln: trons bön (Jak 5:15), bön efter överenskommelse (även kallad gemensam bön) (Apg 2:42), önskebön (eller anhållan, begäran) (Fil 4:6), tacksägelsebön (Psalm 95:2-3), bön av tillbedjan (Apg 13:2-3), bön av konsekration (att inviga sig själv) (Matt 26:39), förbön (1 Tim 2:1), motbön (Psalms 69), och bön i Anden (1 Kor 14:14-15).

9. Ordet “Amen” (vilket betyder “låt det så ske”, “sannerligen”, “trovärdigt”) dyker först upp i Bibeln i 4 Mos 5:22. På det här stället befaller Gud att en person som undergår hans utredning ska säga detta.

 

Jjoecarter2_92_100[1]oe Carter är redaktör för The Gospel Coalition och medförfattare till How to Argue Like Jesus: Learning Persuasion from History’s Greatest Communicator. Du kan följa honom på Twitter.