Äktenskap i ljuset av evigheten

Äktenskap i ljuset av evigheten

För att få ett fantastiskt äktenskap ska man inte fokusera på äktenskapet.

Inte den sortens råd du kommer finna på hyllan av bestsellers.

I boken You and Me Forever: Marriage in Light of Eternity vill författarna Francis och Lisa Chan ge nya perspektiv på hur vi kan tänka kring relationer, äktenskap och barnuppfostran. Deras observation är att föreningen i äktenskapet är fantastisk, men den varar inte för evigt. Därför måste vi närma oss denna heliga relation med en utzoomad utgångspunkt – evigheten. Och då förändras allt.

Jag brevväxlade nyligen med makarna Chan om huvudproblemet i kristna äktenskap, om vilka samtal man måste ha, vad de vill säga till de som är ogifta, barnfaktorn, m. m. (Förresten, 100 % av nettointäkterna från boken kommer att gå till att stödja olika kristna verksamheter, bl. a. sådana som hjälper till att förse rum och rehabilitering för tusentals barn och utnyttjade kvinnor världen över. Mer information finns här.)

Vad är det största problemet ni ser i typiska kristna äktenskap?

Att de glömmer hela poängen med deras existens. Vi har sett många tjäna Gud med stark glöd när de är ogifta, ända till bröllopsdagen, då en av två saker brukar ske: (1) de trivs så mycket tillsammans att de nästan ägnar all sin fritid åt att underhålla varandra istället för att tjäna Gud; eller (2) de upplever svårigheter i relationen och ägnar hela dagarna åt att gräla, gå i själavård och känna sig diskvalificerade från att tjäna Gud. I båda fall ägnar paret inte längre någon tid åt att främja Guds rike utan blir alltför fixerade på varandra.

Vi måste komma ihåg att vi inte blev skapade bara för att åtnjuta varandra. Kol 1:16 säger att vi skapades av Kristus och för Kristus. Paulus varnade även för att äktenskapet kan göra att vi glömmer hålla oss stadigt nära Herren, så att vi slits hit och dit, om vi inte aktar oss noga (jfr. 1 Kor 7:35). Alltför många par fattar beslut grundade på att söka njutningar istället för att söka Guds rike. Alltför sällan kapitulerar vi inför Gud och frågar honom vad som skulle bli mest effektivt. Istället lever vi där vi vill, kör vad vi vill, har så många barn vi vill. Och på något sätt lyckas vi intala oss själva att detta inte är själviskhet, för vi är ju två stycken i detta.

Det är inte det att Gud inte vill att vi är lyckliga. Faktum är, att om vi börjar med att sätta riket först, så kommer detta faktiskt ge oss större tillfredsställelse. När vi söker hans uppdrag tillsammans, blir en biprodukt att vi också kommer närmare varandra. Jesus kom för att vi skulle få liv i överflöd (Joh 10:10). Men vi måste komma ihåg att målet med äktenskapet inte bara är lycka. Det är mycket möjligt att ha ett lyckligt och värdelöst äktenskap. Det är möjligt att kasta bort sitt liv på att bara åtnjuta sin äkta hälft och sina barn, för att sedan stå inför Gud och inse att du inte givit dig själv åt hans stora missionsbefallning.

Vilka samtal är viktigast att ta innan man förlovar och/eller gifter sig?

Varje par måste ha haft ett samtal kring evangeliet. Vi måste ställa frågan: Har vi båda kapitulerat för Jesu Kristi herravälde? Har vi båda beslutat att följa honom? Många kallar sig själva ”kristna”, men det kan betyda nästan vad som helst nu för tiden. Är vi båda villiga att offra allt? Vill vi basera våra livsval på vad som kommer gagna Guds rike på bästa möjliga sätt? Vill vi låta våra liv kretsa kring att göra lärjungar?

Innan jag frågade om Lisa ville gifta sig med mig hade vi en lång diskussion om att tjäna Herren med våra liv. Jag behövde veta om hon skulle uppmuntra mig, och inte hindra mig, från att tjäna honom. Hur mycket jag än älskade henne, var jag villig att göra slut med henne om hon skulle bli ett hinder för mig att kunna göra det jag blev skapad till. Jag hade sett så många vänner i misär eftersom de gifte sig med någon som hindrade deras tjänst för Herren.

Ett av kapitlen heter ”Äktenskap är inte så fantastiskt”. Vad i hela världen menar ni med det?

Äktenskapet är en genialisk skapelse, men äktenskapet är inte Gud. Vi måste passa oss noga för att reducera kristendomen till ett trossystem som hjälper oss bygga goda familjer. Bibelns berättelse kretsar kring ett äktenskap med Jesus; jordiskt äktenskap är endast en skugga.

Det finns ibland så många som upplever äktenskapsproblem i församlingen att vi tvingas lägga alltför mycket fokus på familjen. Denna överbetoning får en del att tro att de utfört Guds vilja för deras liv så länge de bara lyckats komma överens. Så, ja, låt oss tala om äktenskap, men låt oss inte gå till överdrift. Äktenskapsproblem är sällan äktenskapsproblem, ändå. Vi bråkar eftersom vi har behov – och människor med behov har inte funnit uppfyllelsen som finns i Kristus. De greppar inte ”Herren är min herde, mig skall inget fattas”. De vill ha alldeles för mycket och blir därför frustrerade på sin äkta hälft eftersom han eller hon inte uppfyller alla deras behov.

Det är inte så att vi bör försumma äktenskapet eller upphöra med att finna förnöjelse i vår relation. Gud skapade äktenskapet, och det kan vara fantastiskt. Vårt hus är fullt av skratt. Inte en dag går utan spontana skrattanfall. Vi kan, och bör, trivas i varandras sällskap. Men vi måste bara komma ihåg att vi är här som hans ambassadörer, för att representera honom och ge honom ära. Människor borde se Kristus på hur vi osjälviskt och ödmjukt älskar varandra och hur vi arbetar tillsammans för att älska världen.

Hur har uppfostrandet av sju barn påverkat ert äktenskap? Vad är det största rådet ni har till andra föräldrar om deras äktenskap?

Barn förändrar allt. Jag är övertygad om att Gud använder våra barn för att rena oss från att vara självcentrerade. Spädbarn kräver att du flyttar fokus från dig själv till dem. Det är inte nödvändigtvis någonting dåligt. Det är bara dåligt om de är 13 och fortfarande tror att alla bör släppa allt de håller på med och tillgodose deras behov. Det är svårt nog att bekämpa vår egen självcentrering, och när vi blir föräldrar har vi dessutom uppgiften att lära våra barn att leva gudscentrerade liv (5 Mos 6:4-9).

Det största rådet vi kan ge är att se era barn som tillgångar, och inte som bördor. Människor brukade förr avundas par som hade många barn. Det betydde att de fick mer hjälp på gården, med företaget, i hushållet, o.s.v. När människor idag får veta att vi har sju barn tycker de synd om oss! Hur kommer det sig att barn, i tusentals år, har varit en välsignelse, men nu på de senaste årtiondena börjat ses som bördor? Dåligt föräldraskap är boven. Vi uppfostrar dem antingen till att bli bördor eller tillgångar. Gott föräldraskap innebär att man lär dem att älska och tjäna andra, och inte förväntar sig att ständigt bli tjänade istället! Vi kommer visserligen alltid tjäna våra barn i någon mån, men vi förväntar oss också att de tjänar varandra och omgivningen. Våra barn har varit våra största tillgångar i tjänsten. Istället för att distrahera oss från rikets arbete, har de flerfaldigat det. Nio tjänare är bättre än två.

Ett ytterligare råd är att det inte går att ersätta äkthet. Om du inte har en djup och äkta kärlek till Kristus, kommer det att bli uppenbart. Era barn kommer till slut att märka vad som egentligen pågår. De märker om du uppskattar dem mer än Kristus. De märker om du gör dem till avgudar, precis som de märker om du försummar dem. Älska Jesus och hans mission mest. Lär dem detsamma. Ge dem ett evighetsperspektiv genom det du säger och hur du spenderar pengar och tid.

Vad vill ni framför allt säga till kristna som inte är gifta?

Ta till vara på denna tid! Vi går miste om saker när vi riktar in oss för mycket på vår nästa fas i livet. När vi inte är gifta, kan vi inte bärga oss tills vi gift oss, sedan vill vi ha barn, sedan vill vi se dem prata, gå i skolan, bli vuxna, o.s.v. Vi kan få en vana där vi längtar efter nästa steg men inte tar till vara på nuet. Som ogift har du möjligheten att dyka djupt i din allra viktigaste relation utan att ha så många distraktioner. Om du gifter dig och får barn, blir livet så mycket mer upptaget, och du kommer se tillbaka och ångra att du kastat bort så många av dina år när du var ogift.

Det finns inget fel med att säga till Herren att du önskar gifta dig, men arbeta på att vara nöjd med det du har. Klanka inte ner på dig själv om du upplever tider av ensamhet. Han skapade dig för gemenskap. Försök finna den i Kristus och i Kristi kropp. Finn uppfyllelse i missionen. Du kan bringa enastående ära till Gud genom att motstå frestelse och bitterhet, och genom att visa världen att det finns någonting mycket större än det jordiska äktenskapet.

En gång sa någon till mig: ”De som är mest redo för äktenskap är de som behöver det som minst.” Poängen med detta var att de som finner att de har allt de behöver i Kristus är minst benägna att kväva sin äkta hälft genom alla sina behov. Världen behöver mer individer som finner sin förnöjelse i Kristus och organiserar sina liv kring hans rike. Vi ber att när dessa människor gifter sig, kommer det inte leda till något annat än att bära ännu mer frukt. Detta har varit vår erfarenhet, och vi ber att det också blir er.

 

mattMatt Smethurst tjänar som biträdande redaktör för The Gospel Coalition. Han och hans fru Maghan har två barn och bor i Louisville, Kentucky, där de tillhör Third Avenue Baptist Church. Du kan följa honom på Twitter.