Fråga 45: Är dopet i vatten i sig självt rening från synd? | Evangeliekatekesen

Nej, bara Kristi blod och den helige Andes förnyelse kan rena oss från synd.

 

 

Den mest kända texten som handlar om dopet av den troende i Kristus-
-är Första korintierbrevet 12:13…
“I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp-”
“-vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria-”
“-och alla har vi fått en och samme Ande utgjuten över oss.”
Detta talar om hur Anden inför oss i Kristi kropp.
Detta hände för mig när jag bara var 12 år.
Jag hade aldrig hört om Andens dop, men jag blev verkligen döpt i Anden.
Medan åren gått har följderna blivit alltmer påtagliga i mitt liv.
När jag blev döpt i Anden blev jag född på nytt, av Anden, enligt Joh 3.
Och det är en vacker bild. Metaforen att bli “född på nytt”-
-beskriver en gudomlig obstetrik: jag fördes från mörkret in i ljuset-
-och började se. När jag blev pånyttfödd kom Anden och bodde i mig.
I Joh 14 talar Jesus om att han ska leva i er genom Anden.
Jag förlorade min far som liten och kände mig ensam i denna värld.
När jag blev bebodd, kände jag ett faderskap över min själ.
Jag hade blivit adopterad av Fadern. Jag visste inte att jag-
-blivit märkt av den helige Ande, eller beseglad, som det står i Ef 1:13-14.
“I honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade-”
“-helige Ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv…”
Detta gav mig en känsla av trygghet, att jag blivit märkt för evigheten-
-av den helige Ande, när jag blev döpt av Anden. Samtidigt fick jag också-
-förbön enligt Rom 8:26f. “Så hjälper också Anden oss i vår svaghet.”
“Ty vi vet inte vad vi bör be om.” Den helige Ande började be för mig…
—och för dig—lika länge som jag varit född på nytt och döpt i Anden.
Han ber med suckar utan ord eftersom han utforskar våra hjärtan.
Samtidigt blev jag upplyst. Jag minns när jag som pojke var på läger-
-och kom till min stuga, tog fram Bibeln, och ordet blev levande för mig-
-som den alltid har varit under resten av mitt liv.
Johannes döparen sa: “Jag döper er med vatten,” men Kristus “ska döpa er-”
“-med den helige Ande och eld.” Han talade om hur överlägset Jesu dop är.
Vatten kan endast tvätta rent utsidan, men Anden och elden pånyttföder-
-och rengör insidan.
Detta är den eviga sanningen och glädjen som det är att vara döpt av Anden.
Han gör allting nytt och formar oss ständigt till Kristi avbild.

 

Luk 3:16

Johannes svarade dem allesammans: ”Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte ens värd att knyta upp hans sandalremmar. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld.

 

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.