Evangeliekatekesen

Evangeliekatekesen

Under året kommer vi lägga upp en katekesfråga* i veckan från evangeliekatekesen, som är en översättning av New City Catechism. Denna katekes är sammanställd av Tim Keller och Sam Shammas. Det som är unikt med denna katekes är att den bara har 52 frågor, förutom frågor och svar så har den även korta videoförklaringar av välkända evangeliska predikanter, såsom John Piper, Mark Dever, Tim Keller och D. A. Carson, m.fl.

Vad som också är speciellt med den här katekesen är att den har ett kortare svar i en annan färg för de minsta barnen.

Vill du ge dina barn en bra grund i den kristna tron så skulle vi rekommendera dig att gå igenom och lära dina barn dessa svar under året som kommer.

Du hittar alla frågorna, och även en PDF-fil med frågorna här.

 

*En katekes (av klassisk grekiska: κατηχισμός “undervisning”) är en summering av doktriner, traditionellt en lärobok för undervisning i kristen tro. Den blev vanlig framför allt efter reformationen. I och med reformationen, när man ville göra kristendomen mer tillgänglig, författade Martin Luther en “stor” och en “liten” katekes, vars enkla form av frågor och svar blev stilbildande inom lutherdom och protestantism. Den lilla katekesen var så grundläggande att den skulle läras utantill. (Källa: Wikipedia)