Arbeta av hela ditt hjärta (andakt av Charles Spurgeon)

Arbeta av hela ditt hjärta (andakt av Charles Spurgeon)

”Allt han föredrog sig … gjorde han av hela sitt hjärta, och han var framgångsrik.”
2 Krönikeboken 31:21

Det här är ingen ovanlig händelse; det är den allmänna regeln för hela det moraliska universumet att de som gör sitt arbete av hela sitt hjärta är framgångsrika, medan de som halvhjärtat tar sig till sitt arbete nästan säkert kommer att misslyckas. Till inaktiva män ger Gud inget annat än tistelrika skördar, och han behagar heller inte sända välgång till de som inte vill gräva i åkern för att finna dess dolda skatt. Det är allmänt erkänt att, om en man vill ha framgång, måste han vara flitig i sitt företag.

Detsamma gäller i religion som i övrigt. Om du vill ha framgång i ditt arbete för Jesus, låt det vara ett arbete från hjärtat, och utför det av hela ditt hjärta. Lägg lika mycket styrka, energi, hjärtlighet och iver i religionen som du lägger i affärsverksamheten, för den förtjänar ju långt mer. Den helige Ande hjälper våra svagheter, men han uppmuntrar oss inte till inaktivitet; han älskar aktiva troende. Vilka är de mest användbara människorna i den kristna församlingen? Det är de som gör vad de åtar sig för Gud av hela sitt hjärta. Vilka är de mest framgångsrika söndagsskolelärarna? De mest begåvade? Nej; de mest ivriga; de vars hjärtan brinner, det är de som kommer få se sin Herre rida fram med seger i sin frälsnings majestät.

Den som gör någonting av hela sitt hjärta kommer också att vara uthållig. Till en början kanske det inte går så bra, men den flitige arbetaren kommer att säga: ”Det är Herrens verk, och det måste utföras; min Herre har befallt mig att göra det, och i hans styrka ska jag fullborda det.” Du som är kristen, tjänar du din Husbonde ”av hela ditt hjärta” på det här sättet? Kom ihåg hur ihärdig Jesus var! Tänk med vilken helhjärtad passion han utförde sin gärning! Han kunde säga ”Nitälskan för ditt hus har förtärt mig”. När han svettades stora blodsdroppar, var det inte någon lätt börda han skulle bära på de välsignade axlarna; och när han utgöt sitt hjärta, var det inte ett tafatt försök han gjorde i att frälsa sitt folk.

Var Jesus så ihärdig, och är vi så ljumma?