Att be kan göra saker värre – till en början

Att be kan göra saker värre – till en början

“Det är mycket tydligt utifrån Guds Ord att han ofta brukar pröva sitt folks tro och tålamod, när de ropar ut till honom efter någon stor och viktig skänk, genom att ett tag hålla tillbaka skänken de söker efter; och inte bara detta, utan han låter det se ännu mörkare ut först. Men varje gång belönar han till slut dem som fortsätter att tränga sig på i bönen med all uthållighet och ’inte släpper honom förrän han välsignar’ (1 Mos 32:26).”

Med andra ord:

Ett uppenbart mönster i Bibeln är att Gud testar sitt folks tro och uthållighet när de ropar ut i bönen efter någon betydande gåva. Han prövar dem genom att hålla tillbaka gåvan de ber om. Inte bara det, utan han gör först saker och ting värre och ger dem avskräckande bakslag. Men räkna med det – han kommer till slut låta det gå väl för de som trycker igenom i enträgen bön utan att ge upp och inte godtar ett nej.

Jonathan Edwards, “A Call to United Extraordinary Prayer,” in Works (Edinburgh, 1979), II:312.

Ray Ortlund (ThM, Dallas Theological Seminary; MA, The University of California, Berkeley; PhD, University of Aberdeen, Scotland) är förstepastor i Immanuel Church i Nashville, Tennessee, föreståndare för Renewal Ministries, och rådsmedlem i The Gospel Coalition. Han har författat ett antal böcker, bl. a. Marriage and the Mystery of the Gospel. Han och hans fru, Jani, har fyra barn.