Att vara mamma på internetåldern

Att vara mamma på internetåldern

Våra mödrar och mormödrar fick vända sig till sina pediatriker för att få svar på sina frågor om föräldraskapet. Deras mödrar fick förlita sig på sina egna mödrars, och andra äldre kvinnors, erfarenhet. Nu har internetsökningar blivit en del av att vara mamma. Behöver du veta varför ditt barn väter sängen? Vill du ha en naturlig kur mot blöjeksem? Vill du ha senaste forskningsrönen om att skjuta upp vaccinationer? Internet har svar på alla dessa frågor. Flera olika svar, faktiskt.

Bland hemsidor, diskussionsforum och Facebookgrupper kan kvinnor nu få mer information och råd i sitt föräldraskap än någonsin tidigare. Mödrar kan hålla sig uppdaterade med de senaste säkerhetsåtgärderna och näringstrenderna. De chattar med kvinnor över hela landet vars barn har samma sjukdomar. De kan till och med koppla upp sig med andra mammor när de är uppe på natten och ammar!

När det nu finns så mycket information tillgänglig, behöver egentligen yngre kvinnor de äldre längre, när det gäller frågor om vad det innebär att vara mamma? Jag har sett att denna webbsök-orienterade kultur bland moderna mammor för in en kil mellan unga kvinnor och äldre kvinnor. Äldre kvinnor hånar unga mammor för att de är så medvetna om säkerheten. Yngre kvinnor avfärdar äldre kvinnor eftersom de äldre inte känner till den senaste säkerhetsstandarden i bilar, eller så säger de att barnet sover bättre på mage.

I Titus 2:4-5 befaller Paulus äldre kvinnor att ”förmana de unga kvinnorna att älska man och barn, att leva anständigt och rent, att vara husliga och goda och underordna sig sina män, så att Guds ord inte smädas.” Unga kvinnor måste lära sig detta minst lika mycket idag som de på Paulus’ tid. Och äldre kvinnor är på ett unikt sätt lämpade att undervisa dem.

Låt äldre kvinnor avlasta

Att göra efterforskningar verkar ha blivit en av mammans viktigaste ansvar. Internetsökningar om förlossningsmetoder, sömncykler och tandbehandlingar ger förstås många olika motsägande svar, och detta skapar oundvikligen ängslan. Du kan inte följa det medicinska etablissemangets råd och naturmedicinska råd samtidigt, men bådas röster kommer gå runt i ditt huvud och tala om för dig att du gjort fel val. Även om ett uppriktigt sökande efter de bästa svaren är vad som driver efterforskningarna, kan det få mammor att känna sig anklagade från alla håll och kanter.

Om du tittar i olika diskussionsforum för att få reda på hur du kan skydda dina barn och ge dem en bra start, kommer du finna att du aldrig blir färdig. Du kommer inte kunna behaga alla de virtuella auktoriteterna i ditt liv.

Däremot kan äldre kvinnor, som har varit mödrar, ge empati och bekräftelse till en ung kvinna som tvivlar på sig själv. De minns hur det var att gå i flera månader utan att få sova en hel natt. De kan försäkra henne om att hennes barn så småningom kommer att sova, även om den dagen känns avlägsen. De kan tala om för henne att det är okej att sätta på en video när barnen är sjuka. Erfarna mammor kan ge ett mer långsiktigt perspektiv runt de beslut som, för stunden, tycks vara en fråga om liv och död.

Låt äldre kvinnor utmana dig

Vad är det som driver en mamma till att göra noggranna efterforskningar på nätet? Först och främst är det ju kärleken till hennes barn. När man älskar sina barn vill man göra allt man kan för att skydda deras liv, hälsa och hjärtan. Mammor väljer inte att älska sina barn; de bara gör det. Jesaja ställde frågan: ”Kan då en mor glömma sitt barn, så att hon inte förbarmar sig över sin livsfrukt?” Det väntade svaret är att någonting sådant vore högst onaturligt.

Ändå säger Titus 2 att det finns en aspekt av att älska barn som inte kommer naturligt, och som måste läras ut. Kanske är detta den typ av kärlek en mamma behöver visa sin son när hans uppförande skämmer ut henne. Kanske är det den typ som låter en dotter begå misstag, även om modersinstinkten inte vill något annat än att skydda henne från konsekvenserna.

När vi bara får råd genom datorn skyddar vi oss själva mot alltför personlig kritik. Men du kan behöva att din egen mamma påpekar att du inte disciplinerar rättvist när du är trött. Kanske du behöver en kärleksfull granne som kan tala om för dig att din son har ljugit. Du kan behöva din dotters lärares hjälp för att inse att du sätter onödig press på henne. Sådana observationer kan svida, men en vis, äldre kvinna kan hjälpa dig komma med din otillräcklighet inför din nådefulle Gud, samtidigt som hon hjälper dig att inse den.

Internet ger oss tillgång till ett brett utbud av kunskap, och det kan vara en Guds gåva. Vi bör vara tacksamma för nätets informationsrikedom utan att göra den till en ersättning för de relationer som Gud har förordnat för att vi ska lära oss att älska. Du behöver en äldre kvinna i ditt liv som kan tala om för dig att du, till skillnad från vad rösterna på nätet förmedlar, egentligen inte har någon kontroll över ditt barns liv – det är Gud som har kontrollen. Och detta är goda nyheter.

Betsy Childs Howard är en av redaktörerna för The Gospel Coalition. Hon har tidigare arbetat på Beeson Divinity School. Hon är författare till Seasons of Waiting: Walking by Faith When Dreams Are Delayed  (Crossway, 2016). Hon och hennes man, Bernard, bor på Manhattan där de planterat Good Shepherd Anglican Church. Du kan följa henne på Twitter.