Församlingen bär korset efter Jesus (andakt av Charles Spurgeon)

Församlingen bär korset efter Jesus (andakt av Charles Spurgeon)

”På honom lade de korset, för att han skulle bära det efter Jesus.”
Lukas 23:26

När vi ser Simon bära korset, ser vi en bild av församlingen genom alla generationer; hon bär korset efter Jesus. Märk väl, du som är kristen, att Jesu lidande inte utesluter ditt lidande. Han bär ett kors, inte för att du ska undgå det, utan för att du ska kunna uthärda det. Kristus friköper dig från synd, men inte från sorg. Kom ihåg detta och förvänta dig lidande.

Men låt oss även trösta oss själva med denna tanke. Det är inte vårt kors vi bär, utan precis som Simon bär vi Kristi kors. När du blir angripen för din fromhet; när du utsätts för prövningar i form av grymt hån över hur du lever efter din religion, kom då ihåg att det inte är ditt kors, det är Kristi kors. Och hur underbart det är att bära vår Herre Jesu kors!

Du bär korset efter honom. Du har ett välsignat sällskap; din Herres fotspår finns redan på vägen du vandrar. Den tunga bördan har ett märke från hans blodröda axel på sig. Det är hans kors, och han går före dig som en herde går före sina får. Ta upp ditt kors dagligen, och följ honom.

Glöm inte heller att du bär detta kors tillsammans. En del anser att Simon bara bar ena änden av korset, och inte hela. Det är mycket möjligt. Kristus kanske bar den tyngre delen, mot tvärbjälken, medan Simon höll den lättare änden. Och så är det utan tvivel också för dig; du bär endast den lätta änden av korset, Kristus bar den tyngre.

Och kom ihåg, att även om Simon behövde bära korset en mycket liten stund, fick han varaktig heder. Även för oss varar det kors vi bär endast för en kort stund, för att vi sedan ska få kronan, äran. Vi bör verkligen älska korset och ha det mycket kärt istället för att dra oss undan från det. Det bereder ju oss ”en härlighet, som väger tungt och varar i evighet”.