Berättelsen om två evangelier: Vilket tror du på och ger vidare?

Berättelsen om två evangelier: Vilket tror du på och ger vidare?

Jonathan Leeman:

Vilket ”evangelium” tror du på?

Ditt svar på denna fråga har en direkt koppling till vad du anser om församlingsdisciplin. Därför är det viktigt att vi kontrollerar att vi verkligen talar om samma evangelium innan vi går vidare.

Nedan följer två ”versioner” av evangeliet. Skillnaden är hårfin. Den första versionen kommer nog att slå igen dörrarna för allt tal om församlingsdisciplin. Det andra kommer däremot att få igång en diskussion.

Evangelium 1: Gud är helig. Vi har alla syndat och skilts från Gud. Men Gud sände sin Son för att dö på korset och återuppstå så att vi kan bli förlåtna. Alla som tror på Jesus kan få evigt liv. Vi är inte rättfärdiga genom gärningar. Vi är rättfärdiga genom tron allena. Evangeliet kallar därför alla människor till att ”bara tro”! En villkorslöst kärleksfull Gud tar emot dig som du är.

Evangelium 2: Gud är helig. Vi har alla syndat och skilts från Gud. Men Gud sände sin Son för att dö på korset och återuppstå så att vi kan bli förlåtna och börja följa Sonen som Kung och Herre. Alla som omvänder sig och tror kan få evigt liv, ett liv som börjar i dag och sträcker sig in i evigheten. Vi är inte rättfärdiga genom gärningar. Vi är rättfärdiga genom tron allena, men den frälsande tron är aldrig allena. Evangeliet kallar därför alla människor att ”omvända sig och tro”. En Gud som älskar dig mot alla odds kommer att ge dig motsatsen till vad du förtjänar, och sedan genom den helige Andes kraft göra det möjligt för dig att bli helig och lydig i likhet med hans Son. Genom att försona dig med sig, försonar Gud dig också med sin familj, församlingen, och gör det möjligt för er som hans folk att tillsammans representera hans egen, heliga karaktär och treeniga ära.

Så, vad tycker du? Vilket av dessa två evangelier stämmer bäst överens med vad du anser att Bibeln lär ut?

Den första versionen lägger tyngdpunkt på Kristus som Frälsare. Den andra versionen lägger tyngdpunkten på Kristus som Frälsare och Herre.

Den första versionen pekar på Kristi verk i det nya förbundet – förlåtelsen. Det andra inkluderar både detta och Andens verk i det nya förbundet – pånyttfödelsen.

Den första versionen pekar på den nya ställning som kristna har som Guds barn. Den andra versionen inkluderar både denna nya ställning och den nya arbetsbeskrivning som kristna får som medborgare i Kristi rike.

Den första versionen pekar på den kristnes förening med Kristus. Den andra pekar på den kristnes förening med Kristus och Kristi folk.

Om din uppfattning om evangeliet inte sträcker sig längre än till den första versionen, kommer inte församlingstukt, eller denna bok, vara speciellt användbar. Men om du omfamnar allt i den andra versionen, behöver ett längre samtal följa. Förutom att församlingsdisciplin är ett klart bibliskt påbud, är det också en sanning som följer naturligt av helheten i den andra versionen.

Allt som står i den första versionen är sant, men den säger inte allt. Om den lämnas utan tillägg, tenderar den att leda till en tro på ”billig nåd”. Den andra versionen är, enligt mig, en mer robust beskrivning av det bibliska evangeliet, och det är mer sannolikt att den leder till en förståelse av den sorts nåd som kallar kristna att ta upp sina kors och följa Jesus på ett heligt uppdrag.

Hämtat från: Jonathan Leeman, Church Discipline: How the Church Protects the Name of Jesus (Crossway, 2012), sid 11-13.