Bönestund för missionen

Bönestund för missionen

För utsändandet av missionärer

Fader, skörden är stor, men arbetarna är få. Hur ska de kunna tro på Dig som de inte har hört om? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Fader, jag bönfaller Dig att sända arbetare till skörden. Jag erbjuder mig själv och min familj. Här är jag! Sänd mig! Amen.

 

 

För Evangeliets förkunnelse

Fader, jag ber för alla de som gått ut i världen för att predika Evangeliet. Jag ber att Du öppnar en dörr för dem och att de ska kunna göra det bästa av varje tillfälle att predika Ordet,  klart och med kraft. Låt deras tal vara kryddat med nåd och deras liv vara en vacker prydnad för Evangeliet. Amen.

 

 

 För folkens omvändelse

Fader, jag ber att Du ska ge folken som arvedel åt din Son. Dra Dina utvalda från alla folk, stammar, länder och språk. Rena dem från all deras orenhet och från alla deras avgudar. Ge dem ett nytt hjärta och lägg en ny ande i dem. Ta bort stenhjärtat och ge dem ett hjärta av kött. Lägg Din Ande i dem och få dem att vandra efter Dina stadgar och hålla Dina bud. Ty riket är Ditt, och makten och härligheten, i evighet. Amen.

 

 

 

d29zx6g_1fzwgfng9_b[1]Paul Washer tjänade som missionär i Peru under tio års tid, då han också grundade HeartCry Missionary Society för att stödja peruanska församlingsplanterare. Paul tjänar nu som en av arbetarna i HeartCry Missionary Society och organisationen stödjer missionärer över hela världen. Han och hans fru, Charo, har fyra barn: Ian, Evan, Rowan och Bronwyn. Två av hans böcker finns översatta till svenska och kan beställas på förlaget Reformedias webbshop: Det allra viktigaste och Ett nytt hjärta.