Börja det nya året på rätt sätt

Börja det nya året på rätt sätt

I grund och botten

I grund och botten handlar det kristna livet, församlingen, vår tro, inte om oss, utan om honom – hans plan, hans rike, hans ära.

Det är verkligen kampernas kamp. Det är kontraintuitivt för oss alla. Det är den sak som gör våra liv röriga och våra relationer konfliktfyllda. Det för våra tankar på sidospår och rövar bort våra begär. Det är saken under alla de andra sakerna man kan peka på som talar för vårt behov av nåd. Det är den enskilda strid som ingen någonsin undgår. Det är den enskilda plats där tio av tio behöver räddning. Det är den strid som Gud utkämpar å våra vägnar för att hjälpa oss minnas att livet helt enkelt inte handlar om oss. Det handlar om Gud – hans plan, hans rike och hans ära.

Detta är precis varför de första fyra orden i Bibeln kan vara dess allra viktigaste ord: ”I begynnelsen skapade Gud…” Dessa är fyra dundrande viktiga ord. De förändrar verkligen allting, från sättet du tänker på din identitet, mening och syfte till sättet du närmar dig även de mest tillfälliga av mänskliga plikter. Allting som har skapats är gjort av Gud och för Gud. Alla den skapade världens härligheter designades för att peka på hans ära. Universum är hans, designat att fungera i enlighet med hans syfte och plan.

Skapade för Honom

Detta inkluderar dig och mig. Vi gjordes inte för att leva självständiga, självstyrda liv. Vi var inte ämnade att existera enligt våra egna små självorienterade planer, leva för våra egna stunder av ära. Nej, vi är skapade till att leva för honom.

Var är detta Gudsinriktade liv ämnat att finna sitt uttryck? Det är ämnat att uttryckas inte bara i den religiösa dimensionen av våra liv, utan i varje aspekt av vår tillvaro. Jag älskar hur Paulus fångar detta i 1 Korintierbrevet 10:31: ”Alltså: om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära.” När Paulus tänker på kallelsen att leva för Guds ära, tänker han inte först på livets stora, livsförvandlande, självmedvetet heliga stunder. Nej, han tänker på någonting så alldagligt och repetitivt som att äta och dricka.

Även de mest vanliga, till synes oviktiga uppgifterna i mitt liv måste formas och styras av ett hjärtligt begär efter Guds ära. Jag vet inte hur det är med dig, men i livets upptagenhet tappar jag sikte om Guds existens, för att inte tala om hans ära!

Att börja det nya året på rätt sätt

Låt oss börja på det nya året genom att erkänna att det inte finns någonting mindre naturligt för oss än att leva för någon annans ära. Detta erkännande är portgången, inte till förtvivlan, utan till hopp. Gud visste att du i din synd aldrig skulle leva på det sättet, så han sände sin Son för att leva det liv du inte kunde, för att dö å dina vägnar och återuppstå och besegra synden och döden. Han gjorde detta för att du, inte bara skulle bli förlåten för din lojalitet mot din egen ära, utan även få all nåd du behöver för att leva för hans. När du erkänner ditt behov av hjälp ansluter du dig till den räddning han redan har försett i sin Son, Jesus.

Sträck dig efter hoppet genom att sträcka dig efter räddningen igen idag.

Denna artikel är anpassad från New Morning Mercies: A Daily Gospel Devotional av Paul David Tripp.

Paul David Tripp (DMin, Westminster Theological Seminary) är pastor, författare och internationell konferenstalare. Han är även föreståndare för Paul Tripp Ministries. Han har skrivit ett antal populära böcker om det kristna livet, bland andra What Did You Expect?, Dangerous Calling, Parenting, och New Morning Mercies. Han bor i Philadelphia med sin fru Luella och de har fyra vuxna barn. För mer information och resurser, besök paultrippministries.org.