Boten mot denna okunskap (Charles Spurgeon)

Boten mot denna okunskap (Charles Spurgeon)

”Men han som hade blivit botad visste inte vem det var.”
Johannes 5:13

Åren går snabbt för de glada och friska; men trettioåtta år av sjukdom gjort den stackars invalide mannens liv långdraget och släpigt. Så när Jesus botade honom med ett ord där han låg vid Betesdas damm, blev han lyckligt varse om en förändring. På samma sätt är det för syndaren som i flera veckor och månader varit lamslagen av förtvivlan och trött suckat efter frälsning. Han blir väldigt medveten om förändringen när Herren Jesus talar maktens ord och ger glädje och frid genom tron.

Ondskan som avlägsnas är för stor att avlägsnas utan att vi märker det; livet som ges är för påtagligt för att kunna ägas och förbli overksamt; och förändringen som åstadkommits är för underbar att inte upptäckas. Ändå var den stackars mannen ovetande om vem som var upphov till hans tillfriskning; han visste inte att Han var en helig person, eller vilka ämbeten Han höll eller det ärende som hade fört Honom till människorna.

Mycket okunskap om Jesus kan finnas kvar i hjärtan som redan upplever kraften i Hans blod. Vi får inte vara för snabba att döma människor för att de saknar kunskap; utan där vi kan se den tro som frälser själen, måste vi tro att frälsning har blivit skänkt. Den helige Ande gör människor botfärdiga långt innan Han gör dem till teologer; och den som tror vad han vet kommer snart veta ännu tydligare vad han tror. Men okunskap är en ondska; för denne fattige man blev retad av fariséerna och kunde inte riktigt hantera dem.

Det är bra att kunna ge svar på tal; men vi kan inte det om vi inte känner Herren Jesus klart och med förståelse. Boten mot denna okunskap följde dock snart på att hans sjukdom blivit botad, för han blev besökt av Herren i templet; och efter denna nåd vittnade han om att ”det var Jesus som hade gjort honom frisk”. Herre, om Du har frälst mig, visa Dig, så att jag får förkunna Dig för människors barn.