Vad gör Charles Spurgeon relevant idag?

Vad gör Charles Spurgeon relevant idag?

Se till Kristus

Signumet för Spurgeons liv och gärning var tveklöst ”se till Kristus”. Han blev omvänd som tonåring när han kom in i ett kapell medan en mycket fattig predikant predikade om Jesaja 45: ”Se till mig och bli frälsta, ni jordens alla ändar.”

Predikanten såg på honom och sa: ”Unge man, du ser väldigt eländig ut, du behöver se, se, se till Jesus Kristus.” Om detta sa Spurgeon: ”Jag hade kunnat se tills jag inte kunnat se längre, tills mina ögon svikit mig.”

Detta ”se till Kristus” var helt centralt för allt han tog sig för att göra resten av sitt liv. Under den första predikan han höll i Metropolitan Tabernacle, hans församling i London, sa han: ”Jag föreslår att ämnet för denna byggnad, så länge den står, ska vara Jesus Kristus.”

Kristuscentrering

Drygt 30 år senare höll han en predikan som min fru har markerat i mina kopior av Spurgeons predikningar. Han höll en predikan som på ett underbart sätt demonstrerade och kungjorde Kristi skönhet och ära med en kallelse att se till honom och förtrösta på honom.

I den säger Spurgeon: ”Kristus är den mest storsinte av alla kaptener, det finns ingen som honom i hela världen. Han tar alltid den kalaste kullen i striden, han bär alltid den tyngre ändan av korset. Åh, måtte du ta värvning under Jesu Kristi banér denna dag. För jag har tjänat honom i fyrtio år och inte fått någonting annat än kärlek från honom.”

Och denna kristuscentrering – detta att se till Kristus för sin egen frälsning, till de allra sista orden i predikstolen – var verkligen det som definierade Spurgeons gärning och varför jag tycker att Spurgeon är så djupt användbar och relevant idag.

Vi har en tendens att distrahera oss från Kristus till många goda ting, till exempel läror, som tar bort från Kristus. Jesus blir bara en tegelsten i vårt systems mur, snarare än, som Spurgeon såg honom, solen i vårt solsystem av teologi och tänkande. Kristi centralitet var huvudsaken för Spurgeon.

Michael Reeves (PhD, King’s College, London) är rektor och professor i teologi vid Union School of Theology i Oxford. Han är författaren till Delighting in the TrinityRejoicing in Christ; och Lågan som inte kan släckas: Upptäck reformationens hjärta.