Det enda vapnet mot synden (Charles Spurgeon)

Det enda vapnet mot synden (Charles Spurgeon)

”Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss.”
Romarbrevet 8:37

Vi kommer till Kristus för att få förlåtelse, och alltför ofta vänder vi oss sedan till lagen för att få kraft att bekämpa våra synder. Paulus tillrättavisar oss med dessa ord: ”Dåraktiga galater! Vem har förhäxat er? Ni fick ju Jesus Kristus målad för era ögon som korsfäst. En enda sak vill jag veta från er: fick ni Anden genom laggärningar eller genom att lyssna i tro? Är ni så dåraktiga? Ni som började i Anden, ska ni nu sluta i köttet?”

Ta era synder till Kristi kors, för den gamla människan kan bara korsfästas där: vi är korsfästa tillsammans med honom. Det enda vapnet som går att strida mot synden med är spjutet som genomborrade Jesu sida. Som exempel – hur går du tillväga för att komma över ett argt humör? Det är mycket möjligt att du aldrig provat det rätta sättet att gå till Jesus med det. Hur fick jag frälsning? Jag kom till Jesus just sådan jag var, och jag förtröstade på att han skulle frälsa mig. Jag måste döda mitt arga humör på samma sätt. Det är det enda sättet att alls kunna döda det. Jag måste gå till korset med den och säga till Jesus: ”Herre, jag förtröstar på dig, att du ska befria mig från den.” Det här är det enda sättet att ge den dödsstöten.

Är du full av begär? Känner du hur världen snärjer dig? Du kan kämpa emot denna ondska så länge du vill, men om det är din skötesynd, kommer du aldrig bli befriad från den på något sätt utom genom Jesu blod. Ta den till Kristus. Säg till honom: ”Herre, jag har förtröstat på dig, och ditt namn är Jesus, för du frälser ditt folk från deras synder: Herre, detta är en av mina synder – fräls mig från den!”

Förordningar är ingenting utan Kristus som medel att oskadliggöra synden. Dina böner, omvändelser och tårar – allt detta sammanlagt – har inget värde utan honom. ”Ingen utom Jesus kan göra gott för hjälplösa syndare” – eller hjälplösa helgon för den delen. Ni måste bli överlägsna segrare genom honom som har älskat er, om ni alls ska segra. Våra lagerkransar ska växa bland hans oliver i Getsemane.